Teologisk Undervisning FYN
Teologi for alle

Teologi for alle

Biskop Tine Lindhardt

Biskop Tine Lindhardt. Foto: Ard Jongsma

Der var engang, hvor teologi kun var for præster og teologer. Sådan er det heldigvis ikke i dag.

I dag er der en stor interesse for og nysgerrighed efter selv at fordybe sig i, hvad det går ud på. For at blive klogere på, hvad der har været med til at forme den danske kultur og det danske samfund gennem mere end tusind år. For at spejle sig menneskeligt og eksistentielt i de livsfortællinger og historier, der findes i Bibelen og kristendommen. For at hente næring til det liv, man står midt i – og måske også for at blive udfordret og sagt imod!

Med Teologisk Undervisning Fyn bliver der nu mulighed for alt det, gennem et forløb på 3 år sammen med andre fra hele stiftet. Det glæder mig meget, og jeg vil ønske Teologisk Undervisning Fyn, varmt velkommen og god vind. Jeg er sikker på, at det bliver godt og givende, og at der bliver meget at hente.

Tine Lindhardt 
Biskop, Fyens Stift

Erik Vind, formand for Stiftsrådet i Fyens Stift

Erik Vind. Foto: Ard Jongsma


Det er med stor glæde, at Stiftsrådet ser at initiativet omkring Teologisk undervisning nu har taget form. 
Målet er i al sin enkelhed, at forløbet vil skærpe opmærksomheden hos deltagerne og øge forståelsen af hvad der tales om og prædikes i kirkerne, såvel som for teologien i en bredere kulturel og aktuel sammenhæng. Vi håber, at forløbet vil give stof til eftertanke og ikke mindst medspil og modspil til samtalen rundt omkring i sognene.  
Der er rift om vores sparsomme fritid. Derfor skal kvaliteten af det som leveres i kirken være høj. Initiativet her er et skridt i den retning. 

Erik Vind,  
Formand for Stiftsrådet i Fyens Stift