Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt
Jobs i folkekirken

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.  

Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Genopslag: Vil du være med til at synliggøre og koordinere de mange forskellige aktiviteter i Engholmkirken.

Efter mange års tro tjeneste har vores nuværende kordegn valgt at gå på pension. Vi søger derfor en ny kordegn til tiltrædelse 1. oktober 2024. Stillingen er en deltidsstilling på 30 timer pr. uge.

Om os:
Engholmkirken er en moderne kirke i Allerød Kommune. Kirken har et aktivt og mangfoldigt kirke liv, med mange forskellige tilbud for alle aldersgrupper. Vi har et rart og trygt arbejdsmiljø i kirken, hvor vi er 4 ansatte og 2 præster. Vi vægter arbejdsglæde, trygt arbejdsmiljø og professionalisme højt. Vi har et godt og positivt samarbejde med menighedsrådet, som er engageret og nærværende.

Om Jobbet:
Du skal være vores administrative blæksprutte som holder styr på kirkens administration og som hjælper til med at være tovholder for vores frivillige.  Dine opgaver vil blandt andet være personregistrering og betjening af kirkekontoret, sekretær for menighedsrådet og præsterne, sørge for vikardækning til vores kirkefunktionærer ved ferie og sygdom, indberetning af ferie og sygdom til vores regnskabskontor, konfirmandtilmelding og hjælp til fastholdelse og rekruttering af frivillige i kirken.

Derudover skal du stå for kirkens kommunikationsopgaver. Dette indebærer opdatering og udvikling af kirkens hjemmeside, udarbejdelse af informationsmateriale og pressemeddelelser samt udarbejdelse af kirkens trykte kirkeblad.

Om dig:
Vi ser gerne at du allerede er uddannet kordegn alternativt at du har erfaring som sekretær – og har mod på at gennemgå kordegneuddannelsen inden for de første to års ansættelse.

At du har sans for kommunikation og er fortrolig med IT, Office-pakken m.m. Du skal være god til at formidle både mundtligt og på skrift.

At du er fleksibel i forhold til dine arbejdstider. At du kan arbejde selvstændigt, men også kan indgå positivt i samarbejde med kolleger, menighedsråd, frivillige samt vores eksterne samarbejdspartnere.

At du har overblik og trives i en foranderlig hverdag med mange bolde i luften. At du er administrativt stærk, pligtopfyldende og ansvarsbevidst.

At du som person er udadvendt, positiv, engageret og service minded.  Du skal kunne rumme og favne mangfoldighed og det at møde mennesker i forskellige livssituationer.

Løn- og ansættelsesforhold:
Ansættelsen sker ved Engholm Sogns menighedsråd, Engholm Kirkevej 1, 3450 Allerød.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 321.132 kr. – 426.538 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 338.011 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 38.192kr. (nutidskroner). OK tillæg på 921,05 kr. (nutidskroner) pr. år.

Løn, OK tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 - Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og Kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se §§ 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.
Er du ikke uddannet kordegn ved ansættelsen, er det en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Der er tre måneders prøvetid. Menighedsrådet indhenter referencer samt børneattest.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Michell Strauss, tlf. 40455549, mmlstrauss@gmail.com.

Ansøgningen vedlagt CV, dokumentation for tidligere ansættelse og uddannelser sendes pr. mail til menighedsrådets officielle postkasse 9155fortrolig@sogn.dk, så den er modtaget senest torsdag den 8. august 2024 kl. 12.00.

Vi afholder ansættelsessamtaler den 15.-16. august 2024.