Fortsæt til hovedindholdet
Aktuelt
Jobs i folkekirken

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.  

Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Revideret, samt frist forlænget: Sognepræst (KBF) til Rynkeby-Revninge pastorat, i Fyens Stift

Stillingen som sognepræst i Rynkeby-Revninge pastorat i Fyens Stift er ledig til besættelse fra den 1. oktober 2024

Til stillingen er knyttet forpligtelse som kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Stillingen er en fuldtidsstilling med en bistandsforpligtelse på 25 % til Rønninge pastorat.

Ansøgere kan kontakte provsten for Kerteminde-Nyborg provsti for yderligere oplysninger.

Der vil blive udarbejdet et regulativ.

Stillingen er lønindplaceret i løngruppe 1 i aftale om aflønning af tjenestemandsansatte præster i Folkekirken. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet beløb på kr. 43.000 årligt (grundbeløb pr. 31. marts 2012).

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken.

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen.

Boligbidraget fastsættes efter nyvurdering.

Alle uanset køn opfordres til at søge stillingen.

Du kan læse mere her: https://www.fyensstift.dk/praester/at-vaere-praest-i-fyens-stift

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt.

 

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men sendes til Biskoppen over Fyens Stift, Klingenberg 2, 5000 Odense C eller til Fyens Stifts mailadresse kmfyn-ansoegning@km.dk

Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdag inden kl. 15.00.

Opslået: 28.05.2024

Oprindelig udløb: 17.06.2024

Forlænget ansøgningsfrist til 15.07.24, kl. 15.00