Aktuelt
Jobs i folkekirken

Jobs i folkekirken

Folkekirken beskæftiger over 12.000 medarbejdere - foruden alle de frivillige, der hjælper til.  

Find stillingsopslag til jobs i folkekirken i hele landet herunder.

Stillingsopslagene er et udtræk fra Jobnet. Når stillingsopslaget ligger der, er det også at finde nedenfor.

Sognemedhjælperr

Sognemedhjælper/kirke og kuklturmedarbejder

En Stilling som sognemedhjælper/ kirke og kulturmedarbejder ved Tersløse, Skellebjerg og Niløse Pastorat, Holbergsvej 82, 4293 Dianalund, er ledig til besættelse snarest mulig.

Stillingen er 30 timer pr. uge.

Stillingen omfatter følgende opgaver:

-Konfirmandundervisning i samarbejde med præsterne

-minikonfirmandundervisning

-Krea-eftermiddage

-medvirke ved musikgudstj, børneguds, samt gudstj ved højtider.

-deltage i ugentlige kalendermøder, samt ajourføring af div. aftaler, sociale medier, facebook 

Vi er et tresognspastorat, med tre kirke og to præster. Kirkerne ligger i Tersløse, Skellebjerg og Niløse. I Tersløse bor den ene præst og her er også Sognegården, hvor de fleste aktiviteter, samt div. kontorer ligger. Skolen ligger tæt på, og der er kun en skole. Den anden præst bor i Niløse. Samlet er der ca. 4500 indbyggere i sognene. Vi har stor tilslutning og mange kirkegængere. Et aktivt pastorat.

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10-Centralorganisationen af 2010 og Organosationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10- Cebtralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis Sognemedhjælper, medtilhørende protokollat.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgers kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper. Fomålet med dette er at fastslå om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

Medarbejderen, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 286.774,24kr-379.975,98kr(nutidskroner)Fikspunkter 301.113,39kr

Medarbejderen der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 301.113,39kr- 430.161,36kr(nutidskroner) Fikspunkt 315.451,45kr

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til kontaktperson Hanne Jørgensen, tlf:20335856

Ansøgningen med relevante bilag sendes til : 7228fortroligt@sogn.dk

Ansøgningsfrist 8.juni 2020

Menighedsrådet kan oplyse, at der kan blive indhentet referencer.