Fortsæt til hovedindholdet
Prædikestole i fynske kirker
Kerteminde-Dalby - Betlehemskirken

Betlehemskirken i Dalbys prædikestol 

Betlehemskirken i Dalby (Kerteminde-Dalby Valgmenighed)

5 små felter (7 x 21 cm.) nederst på prædikestolen 2019

Bjørn Krab-Johansen (f.1937-2019)

Prædikestolen i Betlehemskirken i Dalby

Malerierne har som baggrunds-tema trosbekendelsen: 1 ”Forsagelsen”, 2 ”troen på Gud fader”, 3 ”på Jesus Kristus”, 4 ”på Helligånden” og 5 ”Amen”.

Trosbekendelsen er prædikestolens åndelige fundament, derfor er de fem billeder placeret nederst på menighedens prædikestol.

Trosbekendelsen er ældre end evangelierne, og den fremsiges i grundtvigsk sammenhæng ofte fra prædikestolen ikke fra alteret, som skik er i folkekirken.

Forsagelsen blev først indført som fast led i trosbekendelsen og i folkekirkens gudstjenesten i 1949.

Forsagelsen.  Vi tror ikke på djævlen eller satan. Men han lever som en fristelse for eller frister i os alle.  Hans væsen er løgn, listige smil, mord og mørke væk fra Gud.  Han kryber på sin bug og æder støv.  Er uden lys og ånd.

Troen på Gud fader. Jeg er.  Gud er kraften bag den daglige skabelse. Trods død og ødelæggelse, skaber han hen over præstens hoved og langt ind i evigheden. Han tændte lunten til ”the big bang” og strejfede med sin hånd og sin ånd Adam og Eva, så mennesket kunne/kan skabe en ekko-lyd af kærlighed i sang, i billede, tanke og handling.

”Jesus Kristus Guds Søn Frelser”. De fem ords begyndelsesbogstaver danner på græsk ordet IKTYSH eller fisk.  De første forfulgte kristne brugte en simpel tegnet fisk som samlingsmærke.  De kendte også historien om Jonas, der var tre dage i hvalfiskens bug.  Og de hørte fortællingen som en profeti om Kristus, der var tre dage i graven. Et hemmelighedsfuldt billede

Helligånden dalede ved Jesu dåb synlig som en due ned over Jesu hoved.  Ved pinse satte Helligånden sig som flammer på disciplenes hoveder, og de talte alle tungemål.  Derfor viser det fjerde billede en due, der med sin flammende vinge kan be-ånde andre og spredte kristendommens håb om frihed, fred og frelse ud over hele jordens kreds.

Amen.  De små Amen'er er vore små genlydsord af Guds store Amen, der lyser sandhed og fred over os. Amen. Amen