Nyheder
Nyheder

Corona betyder færre dåb og færre vielser

Den årlige statistik for folkekirken viser, at mange har udskudt barnedåb og vielser. 
Medlemsprocenten er stort set uændret. 

Et dåbsbarn

Både i Fyens Stift og på landsplan faldt dåbsprocenten markant i 2020. Foto: Folkekirken.dk

Af Marianne Hyrlov

Da Danmark sidste forår lukkede ned på grund af coronapandemien, betød det også, at langt de fleste barnedåb blev udskudt. I april 2020 blev kun ca. 400 børn døbt i hele landet, mens der året før blev døbt mere end 4000. Til gengæld var der mange, som ønskede barnedåb i kirkerne, da landet lukkede delvist op igen, og i august 2020 toppede dåbstallet med 5853 dåb mod 4006 i august sidste år.

Coronapandemien har med andre ord sat sit præg på de kirkelige handlinger i folkekirken, og det gælder også i Fyens Stift.

Selvom mange blev døbt fra juli måned og frem nåede dåbstallet ikke op på niveauet fra året før, og i Fyens stift faldt barnedåbsprocenten med 2,5 procentpoint fra 63,3 procent i 2019 til 60,8 i 2020.

”Jeg glæder mig over, at mange af dem, som udskød deres barnedåb i foråret, kom i kirken med deres børn hen over sommeren og i efteråret, men da coronasmitten steg igen sidst på året, er der selvfølgeligt stadigt en del ”udskudte dåb”,” siger biskop Tine Lindhardt.

Hun understreger, at kirken på intet tidspunkt har været lukket for kirkelige handlinger, men kan godt forstå, at mange har valgt at udskyde dåb og vielser i de måneder, hvor coronapandemien var på sit højeste.

Antallet af kirkelige vielser faldt i Fyens Stift fra 954 i 2019 til 689 i 2020. Antallet af kirkelige velsignelser faldt fra 110 til 62.

3 ud af 4 er medlemmer af folkekirken

Folkekirken står fortsat stærkt på Fyn med en medlemsprocent på 78,7 procent i Fyens Stift ved udgangen af 2020. Der er sket et beskedent fald på 0,3 procentpoint i forhold til året før, hvor medlemsprocenten var 79,0. Faldet kan måske delvist forklares ved, at en nogle familier har udskudt deres barnedåb, og dermed er en del nyfødte ikke blevet medlemmer af folkekirken endnu. 

”Det forholdsvis lave fald i medlemsprocenten harmonerer godt med den nye undersøgelse ”Danskerne og folkekirken”, som viser at 68 procent af danskerne har ”meget stor” eller ”ret stor” tillid til folkekirken. Det viser, at Folkekirken betyder noget og er et stærkt fællesskab for os,” siger biskop Tine Lindhardt

Antallet af udmeldelser er det laveste i 12 år. Kun 694 har meldt sig ud af folkekirken i Fyens Stift i 2020 - året før var tallet 786.