Nyheder
Nyheder

Hvad er en god prædiken?

Tre fynske kirkegængere giver deres bud på, hvad en god prædiken er.

Caroline Kaas, Ærø, leder af hjemmeplejen, 46 år:

-En god prædiken indeholder noget relevant og noget nutidigt. At der bliver talt om noget vedkommende. Det kan både være det, der sker i vores samfund, og den retning, som samfundet tager, og det kan også være om universelle følelser iboende i mennesket. Det bliver en interessant prædiken for mig.

-Selvfølgelig skal den være koblet sammen med relevante passager i Bibelen, så der kommer en sammenfletning med vores nutidige liv. Så det bliver forbundet med kristendommen og Bibelens tekster.

Bettina Horn, Nyborg, SFO-leder, 56 år:

-Det begynder jo med dagens tekst, og når jeg kan reflektere den ind i mit eget liv, så giver det sådan en fornemmelse af, at det, der skete på Jesus tid, er en parallel til vores samtid. Når så præsten begynder sin prædiken, synes jeg, det er spændende at høre præstens tanker, og hvordan det går ind i mit liv, i min hverdag. En god prædiken er der, hvor dagens tekst bindes sammen med nutiden.

-Når noget fra prædikenen stadig hænger i mine følelser eller rent visuelt, når jeg går ud af kirken, så har det være en god prædiken.

Mikael Krarup, Glamsbjerg, tidl. gymnasielærer, 74 år:

-Det vigtigste er, at der i en prædiken gerne må være paralleller til samfundsmæssige eller aktuelle forhold, og også meget gerne paralleller til vores eget liv. Man må gerne kunne genkende sig selv i en prædiken, men den skal også løfte sig op og beskæftige sig med livets store spørgsmål, måske også udtrykke, hvad der er meningen med livet. Den må gerne overraske i forhold til kirkegængernes forventninger, og endelig skal den give mig som kirkegænger grobund for refleksioner.

-Den skal være genkendelig ift. evangelieteksten, og præsten må gerne vende tilbage til teksten i sin konklusion. Og så skal den være retorisk skarp og logisk og klar i sin synsvinkel.