Fortsæt til hovedindholdet
Biskoppens breve til præster, menighedsråd og ansatte
Jeg kunne ønske mig en mere nuanceret omtale af arbejdsmiljøet i folkekirken

Ja tak til en nuanceret omtale af arbejdsmiljøet

Biskop Mads Davidsens nyhedsbrev den 8. august 2023 om arbejdsmiljø og sygemeldinger 

Jyllands-Posten bragte i slutningen af sommeren historien om, at 361 præster havde været sygemeldt i 25 dage eller mere i perioden fra 2019-2022. Historien blev straks fulgt op af præsteforeningens formand, der udtalte, at de mange sygemeldinger skyldes dårligt arbejdsmiljø i folkekirken.

Jeg fulgte sagen med undren fra bispekontoret her på Fyn. Vi kunne konstatere, at vi i Fyens Stift har ganske få sygemeldinger, og derfor bestemt ikke kan genkende billedet af, at mange præster skulle have mange sygedage. Faktisk viser det samlede billede, at præster stort set ikke har enkelte sygedage, hvorfor de ikke er mere syge end andre faggrupper.   

Jeg kunne derfor godt ønske mig en mere nuanceret omtale af arbejdsmiljøet i Folkekirken. Sygemeldinger skyldes mange forskellige faktorer og langt fra altid dårligt arbejdsmiljø. Vi kan alle falde og slå hovedet, vi kan blive fysisk syge, vi kan blive ramt af modgang, der gør, at man må lægge sig syg. Det er derfor vigtigt for mig at fortælle alle ansatte i Fyens Stift, at man selvfølgelig skal have lov til at melde sig syg, uden at det straks opfattes som et signal om dårligt arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøet skal tages alvorligt både for præster og medarbejdere. Vi arbejder derfor helt konkret med at forbedre præsternes arbejdsvilkår gennem samarbejde, supervision, samt en forbedring af de områder, der har vist sig at være særligt udfordrende for præster og ansatte.  

Vi kommer til at høre meget mere til arbejdsmiljøet i folkekirken, når kirkeministeriets samlede undersøgelse bliver gennemført og offentliggjort. Jeg vil dog i første omgang mane myten til jorden om, at præster er mere syge end andre faggrupper.

God arbejdslyst

Venlig hilsen

Mads Davidsen