Biskoppen
Liturgi i folkekirken

Folkekirkens liturgi sættes til debat

Hvordan får vi de bedste rammer for et levende og vedkommende gudstjenesteliv? Det er sat til debat af folkekirkens biskopper. 

I tre rapporter og fire tilhørende "kort fortalt-hæfter" beskrives den teologi, vi bygger på i Danmark. Den evangelisk-lutherske gudstjeneste samt dåb og nadver gennemgås. Desuden beskrives forholdet mellem autorisation og frihed - altså spørgsmålet om, hvem der bestemmer i folkekirken.

Gudstjenesten

Klik på billedet og læs pixi-udgaven af rapporten om Gudstjenesten

Dåb og nadver

Klik på billedet og læs "kort fortalt" udgaven om dåb 

Klik på billedet og læs "kort fortalt" udgaven om nadver

Autorisation og frihed

Klik på billedet og læs pixi-udgaven af rapporten om forholdet mellem autorisation og frihed i folkekirkens liturgi - "Hvem bestemmer i folkekirken" 

Alle er velkomne til at indsende kommentarer, forslag og overvejelser om folkekirkens liturgi til folkekirkensliturgi@km.dk

 

I efteråret 2020 gennemgår biskopperne alt, hvad der er sendt ind, og planlægger derefter det videre arbejde. Biskopperne vil her drøfte gudstjeneste, dåb og nadver og de kommentarer og overvejelser, der er sendt ind og kommet frem i debatten. 

 

Derpå vil de overveje, hvad der videre skal ske. Om der eventuelt skal laves vejledninger, nedsættes et liturgiudvalg eller måske en liturgikommission eller noget andet. 

Læs også om arbejdet med folkekirkens liturgi her