Fortsæt til hovedindholdet
For menighedsrådene
Hvad er et stiftsråd?

Hvad er et stiftsråd?

Stiftet – folkekirken på regionalt niveau

Danmark er inddelt i 10 stifter, hver bestående af cirka 10 provstier. Ofte er stiftet opkaldt efter den by, hvor domkirken ligger. Domkirken er ofte den største og flotteste kirke i stiftet, og det er blandt andet her, biskoppen ordinerer nye præster til tjeneste rundt omkring i stiftet. 

Biskoppen er en præst, som er valgt af stiftets præster og menighedsrådsmedlemmer til at føre tilsyn med menighederne og lede administrationen af stiftet.

I stiftet er der også en stiftamtmand, som er den samme som regionens statsforvaltningsdirektør, der svarer til statsamtmanden før kommunalreformen. Sammen med biskoppen udgør han eller hun stiftsøvrigheden, som har en funktion, der ligner provstiudvalgets, bare på et mere overordnet plan. Derudover er der en stab af folk i stiftsadministrationen til at udføre det daglige administrative arbejde.

Derudover har der siden 2009 været et stiftsråd i alle stifter. Medlemmer af stiftsrådet er biskoppen, domprovsten (biskoppens stedfortræder) og repræsentanter for stiftets provster, præster og menighedsråd. Stiftsrådet er indtil videre mest en rådgivende instans uden egentlige beføjelser. Der er også en række forskellige udvalg i stifterne med ansvar for blandt andet mellemkirkeligt arbejde, diakoni og mission.

Også Færøerne og Grønland har hver sin biskop. Grønland er det 11. stift i den danske folkekirke, hvorimod folkekirken på Færøerne siden 2007 fungerer helt uafhængigt af folkekirken i Danmark.

Læs mere om Stiftsrådet her