Fortsæt til hovedindholdet
Rådgivning
Byggesager
Ringbind

Byggesager

Her ydes der rådgivning i forbindelse med juridiske spørgsmål, f.eks. bistår stiftets jurister i sager om rådgivningskontrakter, udbud i forbindelse med byggesager, leje- og forpagtningskontrakter m.m.

Herudover bistår stiftets medarbejdere menighedsrådene med forberedelse og tilrettelæggelse af byggesagerne. Stiftets medarbejdere står til rådighed sammen med konsulenterne også i planlægningsfasen.

På den måde fastlægges rammerne for et byg­gearbejde i samarbejde mellem menighedsrådene, provstiudvalget og stiftet, således at man på et tidligt tidspunkt i forløbet får indhentet den nødvendige faglige og økonomiske viden.