Fortsæt til hovedindholdet
Rådgivning
Lønforhandlinger
Billede fra kontormiljø

Lønforhandlinger

Værktøjskasse til lønforhandling
-for overenskomstansatte kirkefunktionærer, gravermedhjælpere, gartnere og gartneriarbejdere

Overenskomstansatte kirkefunktionærer og gravermedhjælpere, gartnere og gartneriarbejdere har ret til en årlig lønforhandling.

De årlige lønforhandlinger for kirkefunktionærer sker i perioden 15. september til 15. november. Forslagene fra medarbejderne eller deres faglige organisationer skal være menighedsrådene i hænde senest 15. september.

Gravermedhjælpere, gartnere og gartneriarbejdere har også ret til en årlig lønforhandling. Gravermedhjælpere, gartnere og gartneriarbejdere er ikke underlagt en særlig forhandlingstermin.

Lokal løndannelse og lønpolitik
Den årlige lønforhandling for jeres medarbejdere kaldes "lokal løndannelse" og udgør sammen med de centralt fastsatte løntrin og lønintervaller det samlede lønsystem.

Det er vigtigt, at I i menighedsrådet reserverer budgetmidler til lokal løndannelse ligesom det er vigtigt, at I drøfter, hvilke kriterier I vil lægge vægt på i den lokale løndannelse hos jer. Kriterierne skal være kendte for medarbejderne - f.eks. via en lønpolitik eller via en fremlæggelse på medarbejdermødet.

Hvordan gribes lønforhandlingen an, og hvor findes der mere information om lokal lønforhandling?
Følg "trin for trin-vejledningen" og kom sikkert igennem lønforhandlingsperioden. "Trin for trin-vejledningen" finder I på den digitale arbejdsplads via linket - klik her

På den digitale arbejdsplads ligger også en blanketsamling med tekstforslag og skabeloner til de dokumenter, I som menighedsråd kan få brug for i processen.

Følg linket - klik her

Bemærk, at adgang til den digitale arbejdsplads kræver log in.

Får I som menighedsråd brug for hjælp undervejs er I altid velkomne til at kontakte Fyens Stift.