Fortsæt til hovedindholdet
Økonomi
Ansøgning om økonomisk støtte fra Stiftsrådet
Møde i Fyens Stiftsråd

Ansøgning til Stiftsrådet

Det er muligt at sende en ansøgning til Fyens Stiftsråd om tilskud fra det Bindende Stiftsbidrag. Det kræver, at det, der søges støtte til, falder ind under § 23a i Lov om Folkekirkens Økonomi, som fortæller om, hvad det Bindende Stiftsbidrag kan bruges til.

Det et muligt at søge Stiftsrådet om midler til følgende områder:

  • Kommunikation mellem stiftet, provstiudvalg, menighedsråd og præster.
  • Formidling af kristendom.
  • Udviklingsprojekter inden for undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter.

Ansøgninger sendes til kmfyn@km.dk mærket ansøgning til Fyens Stiftsråd.

Det er et krav, at ansøgningsskemaet anvendes ved ansøgning om støtte. Spørgsmål til udfyldelse af ansøgningsskemaet rettes til Fyens Stift.

Du finder ansøgningsskemaet her

Der er ansøgningsfrist fire gange om året: den 1. februar, den 1. maj, den 1. august og den 1. november. Ansøgningerne bliver behandlet på det førstkommende stiftsrådsmøde efter de nævnte datoer.

Fyens Stiftsråd er principielt af den opfattelse, at der ikke ydes støtte til ledelse og bogudgivelse.

Fyens Stiftsråd er ligeledes af den opfattelse, at alternative muligheder, så som Kompetencefonden og andre mulige støttegivere bør udnyttes i videst mulige omfang.

Endelig er det Fyens Stiftsråds ønske, at den støtte, Fyens Stiftsråd yder, i størst muligt omfang kommer Fyens Stift til gode.