Fortsæt til hovedindholdet
Udvalg
Diakoniudvalget
foldede hændrer omkring kaffekop

Diakoniudvalget

Diakoniudvalgets virke og formål

Af: Annette Kjær Jørgensen, diakonipræst i Fyens Stift

Stiftsrådets udvalg for diakoni har til formål at beskæftige sig med opgaver i forhold til diakoni i bred forstand, herunder mulig samskabelse med civilsamfundet.

Udvalgets vision er at udbrede viden om diakoni-arbejde i en nutidig kontekst og udbrede viden og inspiration om konkrete diakonitiltag, som kan løftes på hhv stifts-, provsti- og sogneplan.

Handlingsplan

Udvalget har udarbejdet en handlingsplan for 2023-2025, hvor vi vil beskæftige os med bl.a. samskabelse - forstået som samarbejde kirke og kommune imellem omkring diakonale/sociale tiltag. Et sådant samarbejde er allerede etableret i Odense imellem Skt. Knuds- og Hjallese- provstier og Odense kommune omkring demens-gudstjenester, frivillige på plejehjem og i form af et partnerskab i Ensomhedscharter Odense. På baggrund af erfaringer fra øens store kommune forsøger vi i udvalget at være med til at hjælpe et samarbejde i gang i omegnskommunerne også. Så udvalget har faciliteret de første møder kirke og kommune imellem og er parat til at følge op på dem med den hjælp og inspiration, som de enkelte provstier måtte ønske.

Unges mistrivsel

Desuden arbejder udvalget med problemstillingen: unges mistrivsel – særligt i Middelfart kommune/provsti. I første omgang forsøges der etableret et samarbejde med Selvhjælp Fredericia/Middelfart. Et samarbejde, der bl.a. gerne skal resultere i nogle penge fra Trygfonden til et foredrag på Brenderup Højskole med Julius Mygind og evt. en efterfølgende workshop for højskolens elever omkring unges mistrivsel: ”Hvorfor ender unge i mistrivsel”. Derudover mødes Selvhjælp Fredericia/Middelfart med præster fra Middelfart provsti og Middelfart kommune omkring en snak om trivselsgrupper og sorggrupper for børn og unge.

Genbrugskonfirmationstøj

Endelig arbejder udvalget en del med genbrugskonfirmationstøj. Vi er i gang med at indsamle brugt konfirmationstøj i Ryslinge sognegård, hvor man vil kunne komme ned og kigge på det og leje en kjole/et sæt for 50 kr. og købe det for 100 kr. Hvis præster i stiftet ønsker at få tøjet ud i en lokal sognegård til en konfirmandforældreaften, vil vi forsøge at efterkomme ønsket. Vi opfordrer præster til at omtale projektet i kirkebladet her i efteråret 2023, så konfirmanderne, der skal konfirmeres 2024, kan komme ned og kigge på tøjet og se, om det har interesse.

Diakoniens dag

Udvalget opfordrer også de enkelte sogne til at markere: Diakoniens Dag. Det er den første søndag i februar, hvilket vil sige d. 4. februar i 2024. Dagen kan bruges til med en god frokost at fejre de frivillige, der tager del i det diakonale arbejde i sognet, eller man kan over kirkekaffen samtale om, hvorvidt sognets diakonale tiltag er tilstrækkelige, eller de skal ændres eller suppleres.

Udvalgets medlemmer

Annette Kjær Jørgensen, diakonipræst i Fyens Stift

Finn Poulsen, stiftsrådets udpegede repræsentant til Folkekirkens Nødhjælp
Linda Beck Madsen, stiftsrådsmedlem
Camilla Balslev, diakonal koordinator, Skt Knuds Provsti
Heidi Daugaard-Eriksen, kirke-og kulturmedarbejder i Ryslinge
Lars Højland, sognepræst
Hanne Davidsen