Fortsæt til hovedindholdet
Udvalg
Diakoniudvalget

Diakoniudvalget

Udvalgets medlemmer

Annette Kjær Jørgensen, diakonipræst i Fyens Stift

Finn Poulsen, stiftsrådets udpegede repræsentant til Folkekirkens Nødhjælp

Linda Beck Madsen, stiftsrådsmedlem

Camilla Balslev, diakonal koordinator, Skt Knuds Provsti

Heidi Daugaard-Eriksen, kirke-og kulturmedarbejder i Ryslinge

Lars Højland, sognepræst