Udvalg
Diakoniudvalget

Diakoniudvalget

Udvalgets medlemmer

Finn Poulsen, stiftsrådets udpegede repræsentant til Folkekirkens Nødhjælp

Annette Kjær Jørgensen, diakonipræst i Fyens Stift

Udvalget kan suppleres med op til 3 
medlemmer derudover.