Udvalg
Diakoniudvalget

Diakoniudvalget

Udvalgets medlemmer

Annette Kjær Jørgensen, diakonipræst i Fyens Stift

Finn Poulsen, stiftsrådets udpegede repræsentant til Folkekirkens Nødhjælp

Linda Beck Madsen, stiftsrådsmedlem

Camilla Balslev, diakonal koordinator, Skt Knuds Provsti