Fortsæt til hovedindholdet
Fyens Stift
Whistleblowerordning i Fyens Stift
computertastatur

Whistleblowerordning i Fyens Stift

Whistleblowerordningen kan benyttes af alle ansatte sognepræster i Fyens Stift, alle ansatte i stiftsadministrationen samt medlemmer af stiftsrådet og de af stiftsrådet nedsatte stiftsudvalg.

Formålet med ordningen er, at ansatte og øvrige persongrupper omfattet af ordningen skal have mulighed for at gøre opmærksom på kritisable forhold på arbejdspladsen uden at frygte negative konsekvenser.

Fyens Stifts whistleblowerordning er et supplement til den almindelige ledelses- og tilsynsmæssige klageadgang til provst, biskop og Kirkeministeriet.

Ordningen kan f.eks. anvendes til at indsende oplysninger om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen eller forvaltningsretlige principper, seksuel chikane og anden grov chikane samt bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Der kan alene foretages skriftlige indberetninger. 

Indberetningerne behandles fortroligt men ikke anonymt.

Fyens Stifts whistleblowerordning er etableret i samarbejde med kammeradvokaten.

DU KAN LÆSE MERE OM ORDNINGEN OG/ELLER FORETAGE EN INDBERETNING HER

FAKTA

Whistleblowerloven stiller krav om, at der pr. 17. december 2021 etableres whistleblowerordningerpå alle offentlige arbejdspladser med 50 eller flere ansatte, hvor arbejdstagernekan indberette oplysninger om overtrædelser af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold.

Fakta

Eksempler på alvorlige lovovertrædelser af straffeloven: 

 • Bestikkelse, jf. straffelovens §144
 • Dokumentfalsk, jf. straffelovens §171
 • Hacking, aflytning, optagelse af samtaler mellem andre mv., jf. straffelovens §263
 • Tyveri, jf. straffelovens §276
 • Underslæb, jf. straffelovens §278
 • Bedrageri, jf. straffelovens §279
 • Databedrageri, jf. straffelovens §279a
 • Afpresning, jf. straffelovens §281
Fakta

Eksempler på alvorlige overtrædelser af særlovgivning eller anden lovgivning: 

 • Overtrædelser af skattelovgivningen
 • Tilsidesætte af tavshedspligter
 • Overtrædelser af lov om bogføring
 • Tilsidesættelse af en lovbestemt handlepligt
 • Grove og gentagne overtrædelser af forvaltningsloven og offentlighedsloven
 • Grove og gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, herunder undersøgelsesprincippet, krav om saglighed, magtfordrejningsgrundsætningen og proportionalitet
 • Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere
Fakta

Eksempler på øvrige alvorlige forhold: 

 • Seksuel chikane
 • Grov chikane, f.eks. på grund af race, køn, hudfarve, sprog, formueforhold, national eller social oprindelse, politisk eller religiøst tilhørsforhold
 • Grovere eller gentagne overtrædelser af arbejdspladsens interne retningslinjer om f.eks. tjenesterejser, gaver og regnskabsaflæggelse
 • Alvorlige fejl og alvorlige uregelmæssigheder forbundet med it-drift eller it-systemstyring
 • Særlige tilfælde af samarbejdsvanskeligheder, som indebærer store risici og dermed udgør et alvorligt forhold. Det vil f.eks. være tilfældet, hvor samarbejdsvanskelighederne mellem ansatte, der varetager kritiske funktioner, udgør en reel risiko for menneskers liv og helbred.