Fortsæt til hovedindholdet
At være præst i Fyens Stift
Modtagelse af ny præst

Modtagelse af ny præst

Rikke Dupont Drud Sørensen og Pia Vandrup kom til Ærø som nye præster i september 2019. Vi har spurgt formanden for Ærø Menighedsråd, Kirsten Svane, hvilke overvejelser, der gik forud for ansættelsen.

Selv om arbejdet og omstændighederne som øpræst naturligvis præger besvarelsen, giver Kirsten Svanes svar alligevel et godt billede af, hvordan et menighedsråd forbereder sig på den store og udfordrende opgave som en præsteansættelse altid er. Nok en af de vigtigste for et menighedsråd.

Menighedsrådsformand Kirsten Svane

Kirsten Svane, formand for Ærø Menighedsråd

Hvad var vigtigt for jer i menighedsrådet, da I skulle have en ny præst?

Det var vigtigt for menighedsrådet, at vi fik en præst, der kunne indgå i det team af præster, vi havde i forvejen. Da vi er ét pastorat, er samarbejdet mellem præsterne alfa og omega. Da det også er en ø, man flytter til, er det vigtigt, at en ny præst gør op med sig selv om det er muligt at indstille sig på det meget tætte samfund, man slår sig ned i, hvor alle kender alle.. især præsterne. En ny præst, der har en ægtefælle, skal, hvis ægtefællen har et job indstille sig på, at det måske ikke er så nemt at få et tilsvarende job på øen.

Hvad var udslagsgivende, da I skulle vælge mellem ansøgerne?

Det, der var udslagsgivende, da vi valgte de to af ansøgningsfeltet var, at de begge opfyldte vore ønsker om gode prædikanter, imødekommenhed og åbenhed over for menigheden. Begge var også kendte af menighedsrådet; den ene boede i forvejen på øen og den anden havde i nogen tid fungeret som vikar.

Hvordan var det at få en ny præst?

De to præster faldt straks ind i teamet, og det har været en fornøjelse at se det gode samarbejde, der er præsterne imellem. Desuden har menigheden taget godt imod dem.

Hvad kan man forvente af et menighedsråd, der får en ny præst?

Det kan være svært at svare konkret på, bortset fra, at vi skal forklare dem regler og fremgangsmåder i vores menighedsråd. Vi skal lytte til dem, lige som de skal lytte til os. Vi skal tage imod/drøfte nye ideer, som nye præster – eller for den sags skyld alle nye – kommer med

I det hele taget tage godt imod dem og gøre, hvad vi kan, for at hjælpe dem godt i gang.

Hvad skal en ny præst gøre for at få et godt samarbejde med menighedsrådet?

Her henviser Kirsten Svane til det ovenstående – et godt samarbejde går altid begge veje.

Menighedsrådsformanden slutter med at slå fast, at man holder meget af præsteteamet på Ærø og vil gøre ret meget for, at de skal føle sig godt tilpas i deres job og på øen.