Fortsæt til hovedindholdet
At være præst i Fyens Stift
Mød biskoppen

Mød biskoppen

Mads Davidsen er biskop over Fyens Stift

Biskop Mads Davidsen

Biskop Mads Davidsen. 
Foto: Ard Jongsma

En biskop har mange forskellige arbejdsopgaver. En af disse er at tale med ansøgere i forbindelse med besættelse af præstestillinger. Alle ansøgere, der søger til stiftet første gang, opfordres til at tage kontakt for en samtale med biskoppen.

Det er en glæde at tale med nye ansøgere. Jeg husker selv, da jeg første gang skulle tale med en biskop i forbindelse med ansøgning til et embede. Jeg var nervøs og vidste ikke helt, hvad biskoppen ville spørge mig om.

Jeg håber, at nye ansøgere vil føle sig trygge ved samtalen med biskoppen. Når jeg afholder samtaler med nye ansøgere, er det fordi jeg gerne vil spørge til, hvad I har læst under studiet, hvorfor I søger stillingen, og ikke mindst hvad det er, der gør, at I netop søger denne stilling. 

Jeg spørger også til, hvor I står kirkeligt. Hermed mener jeg ikke, om I tilslutter jer en bestemt kirkelig retning, men jeg vil helt overordnet høre til jeres Bibel- og sakramentssyn.

Samtalen danner baggrund for mit senere møde med menighedsrådet. Dette møde kaldes et orienteringsmøde, hvor jeg som biskop præsenterer ansøgerne. Det er langt lettere både for mig og menighedsrådet, hvis jeg kan orientere dem på baggrund af en samtale med ansøgerne.

Efter dette møde er det op til menighedsrådet at beslutte, hvilke ansøgere de ønsker at se til prøveprædiken og ansættelsessamtale, og efterfølgende beslutter menighedsrådet, hvem de ønsker at indstille til ansættelse. Denne ret til at kalde nye præster er en vigtig og afgørende beslutning for et menighedsråd. Derfor bruger vi både tid og kræfter på denne opgave, og derfor sætter jeg stor pris på mine møder med nye ansøgere til stiftet.  

Mads Davidsen