Fortsæt til hovedindholdet
At være præst i Fyens Stift
Mød uddannelseskonsulenten

Mød Uddannelses-konsulenten

Sognepræsts Torkil Jensens job som uddannelseskonsulent er blandt andet at tilrettelægge en introduktionsplan for den enkelte nyansatte præst i samarbejde med provst, biskop og Folkekirkens Udviklings og Videnscenter.

Torkil Jensen er også tovholder for det hold af vejlederpræster, der lokalt hjælper de nye kolleger i gang.

Torkil Jensen

Torkil Jensen, Uddannelseskonsulent
Foto: Ard Jongsma

Jeg er den fynske uddannelseskonsulent og glæder mig til at møde dig og hjælpe dig på vej.

I 28 år har jeg været præst i Fyens Stift; heraf de seneste 21 i Vester Aaby og Aastrup som er to landsogne uden for Faaborg. Før det har jeg været såvel på Langeland som på Vestfyn. Og da jeg tilmed er indfødt fynbo, synes jeg, at jeg kan tillade mig at sige, at jeg kender Fyn. Geografisk og kirkeligt.

Jeg har altid syntes, det er spændende at involvere sig i nogle af de kirkelige aktiviteter, der kendetegner Fyn. Jeg har gennem årene blandt andet været redaktør af vores lokale kirkemedie ”Stiftavisen Fyn” og været med til at arrangere Stiftskonventet, hvor alle fynske præster indbydes til to dage med foredrag, fest og meget andet i juni måned. I 2017 var jeg tovholder på reformationsfejringen her på Fyn.

Og så har jeg altså siden 2018 været uddannelseskonsulent i Fyens Stift.

Så hold dig ikke tilbage med at spørge. Både, hvis du overvejer at søge en stilling her på Fyn, og når du forhåbentlig er kommet godt på plads et sted i stiftet.

Læs uddannelsesplanen for nye præster her

NY PRÆST - Folkekirkens integrerede præsteuddannelse  

’NY PRÆST - Folkekirkens integrerede præsteuddannelse’ trådte i kraft 1. juli 2018. 

Siden 1992 har det været obligatorisk for nye præster at gennemgå en efteruddannelse.

I de første mange år bestod den i et årligt ugekursus i de første 4 år af den første faste ansættelse.

Da mange i dag begynder i vikariater og holdene på efteruddannelsen derfor efterhånden kom til at bestå af præster med vidt forskellig erfaring, besluttede man at forny efteruddannelsen. Resultatet blev NY PRÆST.

NY PRÆST er mere ”skræddersyet” til den enkelte præst. Man deltager stadig i to ugekurser i løbet af de første 2 år. Men nu suppleres disse med en tildeling af en mentor – en præst i Stiftet med mere erfaring som i mange tilfælde har gennemgået Folkekirkens Vejlederuddannelse. Derudover er der to obligatoriske kursusdage i henholdsvis arbejdtilrettelæggelse og inklusion (undervisning i arbejde med konfirmander med særlige behov).

Endvidere kommer uddannelseskonsulenten på besøg hos den nye præst. Dels som opfølgning på kurset i arbejdstilrettelæggelse, dels som sparringsmulighed i forbindelse med en højmesse. Stiftets religionspædagogiske konsulent sparrer om konfirmandundervisning ved et besøg hos et konfirmandhold.

Forløbet indledes med en introduktionssamtale hos provsten og afsluttes med en afrunding sammen med menighedsrådet og provsten samt uddannelseskonsulenten. Herudover er der naturligvis mulighed for løbende kontakt med uddannelseskonsulent og religionspædagogisk konsulent undervejs i forløbet.

Ordningen blev indført i 2018.