Fortsæt til hovedindholdet
Dåb
Børnegudstjeneste med dåb - forslag til liturgi
Børn hælder vand i døbefont

Børnegudstjeneste med dåb 

Gud med mig

Tanker om dåb og konfirmation i Vindinge Sogn

Tekst: Sognepræst Kristina Løvenstrøm 

I Vindinge Sogn arbejder vi med at sammensætte en gudstjeneste for børn, hvor dåben er omdrejningspunktet. Både den konkrete dåb og vores egen dåb som noget, vi lever med, af og på.

Konfirmation, konfirmander og konfirmandforældre tænkes med ind i sammenhængen, fordi vi i sognet er udfordret af strukturen mellem by og land, der er ved at vokse sammen med den konsekvens, at vi mister kontakten til børn og forældre, når børnene skifter til overbygningsskolerne i 7. klasse. 

Tanken er, at allerede døbte børn i sognet inviteres med post til børnegudstjeneste 1 gang om året, hvor deres egen dåb fejres. Temaet for selve gudstjenesten vil variere – og kunne være: Hvorfor blev du døbt? Hvornår blev du det og har din alder betydning (baby, stort barn, voksen)? Hvem var dine faddere? Og lign.

Målgruppen vil være de helt små børn op til 2. klasse, og gudstjenestens prædiken vil være så tilpas ’løs’, at den kan målrettes de tilstedeværende i kirkerummet. Årets konfirmander medvirker ved gudstjenesten som praktiske hjælpere (laver sangblad forinden, skriver evt. bønner til dagen, står i døren og byder velkommen etc.).

Der vil være tilmelding til arrangementet – og fællesspisning efterfølgende – hvor der enten på skrift eller i samtale gøres opmærksom på den fortsatte undervisning i sognet og muligheden for (allerede mange år forinden) at medtænke den lokale kirkes konf.undervisning – selvom overbygningsskolerne fysisk ligger tættere på en anden kirke.

I sogneblad og facebook vil der i god tid forinden blive søgt efter dåbskandidater – altså endnu udøbte (corona)børn – som har lyst til at slå deres kommende dåb sammen med en gudstjeneste, hvor børnene er i centrum. Vi har igennem en del år haft stor tilslutning til dåb på fastelavnssøndag, som netop har været målrettet børn – og vi tænker de årlige børnegudstjenester som et supplement til den noget pressede fastelavnssøndag.

Arrangementet vil blive holdt en lørdag formiddag kl. 11.00, må maks vare 45 min. i kirken og skal tage højde for den situation, at mange ikke nødvendigvis er vant til at gå i kirke.

Liturgi med kommentarer:

10.45-11.00: Der spilles på orglet, så der er musik og rolig stemning, når familier ankommer. Dåbsbørn bæres ikke ind, men sidder et sted i kirken ved start. Præstekjole hænger ved prædikestol.

11.00: Intro Der bliver stille i kirken. Præsten byder velkommen og fortæller om at forberede sig. Præstekjolen tages på – hvorfor tager jeg sådan en på?

Kort indgangsbøn

1. salme: (en morgensalme)

Tale og læsning fra NT Vi taler om, hvor længe siden det er, de fremmødte blev døbt. I dag er en festdag, hvor vi mindes deres dåb.

Et tema, der berører de inviteredes dåb, tages op. I forb. hermed læses et tekststed fra NT, om Guds kærlighed.

Årets dåbsgave uddeles (gaven veksler fra år til år, så man kan komme igen næste år, og kunne være et dåbslys, et trækors eller lign.)

Vi slutter af med at tale om de små, der skal døbes i dag.

2. salme (hele eller dele af ny eller gammel dåbssalme)

Intro til dåb  Alle børn samles ved døbefonten. Vandet hældes op. Man kan røre. Lytte til vandet, osv. Alt afhængigt af tiden/børnenes tålmodighed og nysgerrighed taler vi om det, vi skal se lige om lidt. Vi kigger på dåbskjolen (i stil med præstekjolen tidligere i programmet) – og uanset om den sidder på et dåbsbarn eller bare er med i kirken (hvis nu dåbsbarnet er vokset ud af den).

Dåb Dåbsforældre og faddere inviteres til døbefonten. Barn døbes. Maks to dåb.

Fadervor  Siges af alle.

Velsignelse

3. salme (hele eller dele af ny eller gammel dåbssalme)

Kort udgangsbøn

Postludium og udgang


Et forslag til en kort dåbsliturgi

Tekst: Hanne Uhre Hansen, religionspædagogisk konsulent i Fyens Stift

Kirkeklokker

Vi lytter og tæller bedeslag sammen

Orgelmusik

Herren være med jer! Og dejligt at se jer!

I dag vil jeg fortælle jer om dåb. Om dengang, da Jesus blev døbt og om, hvad Dåb er for noget, og så er der faktisk én, der skal døbes, så nu kan I også komme til at se, hvordan det foregår, men først skal vi synge:

Salme: Eks. 29 Spænd over os dit himmelsejl/674 Sov sødt, Barnlille vs. 1-2

Genfortælling af Jesu dåb…

Sådan gik det til dengang… Og hver gang. For hver gang jeg døber et barn, så lyder ordene igen: Du er mit barn, siger Gud. Dig elsker jeg og jeg vil følge dig til verdens ende.

Salme: Dåbssalme (”Din kærlighedsdåb” – evt. halvdelen af versene før, og de andre efter dåbshandlingen)

Nu skal vi holde dåb for _______, så nu vil jeg bede _________ og hans/hendes familie om at komme herop til døbefonten. Og alle I andre må gerne komme tættere på, så I kan se, hvordan det foregår.

Imens hælder jeg vandet op…

Dåb

Lagde I mærke til noget… (korstegnelse) Vi har prøvet det før: Prøv en gang selv at slå kors for jeres bryst, sådan her…

Velsignelse

Salme: Eks. 674 Sov sødt, barnlille (vs. 3 og 7)

Afrunding

Postludium mens folk går ud