Fortsæt til hovedindholdet
Netværk og funktionspræster
Demensnetværk

Demensnetværk

Kirken møder i mange forskellige sammenhænge også mennesker med demens – spørgsmålet er hvordan møder vi dem på den bedste måde, både som mennesker og med det, som kirken har at bringe mennesker? 

Demensnetværket i Fyens Stift ser det som sin opgave at hjælpe, støtte og inspirere præster og kirkelige medarbejdere, både kollegialt og teologisk, i det kirkelige arbejde med demensramte. Hvad gør man, når man står over for en menighed med særlige behov, og hvis livssituation kan stille særlige krav til både en gudstjenestes/andagts form og til baggrundsviden hos de kirkelige medarbejdere om demens?

Kontakt
Demensnetværket har i hvert provsti en repræsentant blandt præsterne, som man kan kontakte for råd og vejledning i arbejdet med demens (se liste nedenfor). 

Man er også velkommen til at kontakte sognepræst Camilla Balslev: E-post: cbf@km.dk eller på tlf.: 21 74 65 39 og sognepræst Lars Hagensen: e-post: lhha@km.dk eller på tlf.: 66 17 97 73, der fungerer som tovholdere i Demensnetværket

Hjemmesiden
Det stærkt stigende antal mennesker, der rammes af demens, vil i de kommende år udgøre en af de største samfundsmæssige udfordringer. Jo ældre vi bliver, jo flere vil rammes af demens, men også flere yngre mennesker får en demensdiagnose stillet. 

Demens er mange ting, men det klareste tegn på demens er en svækkelse af de kognitive evner.

På denne hjemmeside finder du erfaringer og praktisk materiale, som kolleger og mennesker med interesse for de demensramtes situation har samlet og udarbejdet. Det er vort håb, at man her kan hente inspiration og hjælp til arbejdet hjemme i sognet.

Siden indeholder desuden en omfattende litteraturliste samt diverse links.

Har du selv gode ideer, erfaringer og relevant materiale, som du ønsker at dele med andre, så kontakt presse- og kommunikationsmedarbejder Marianne Hyrlov på e-post: mhhy@km.dk eller en af ovennævnte tovholdere. 

Provsti-repræsentanter i Demensnetværket

Assens provsti:  
Else Suhr, Glamsbjerg pastorat  
E-post: elsu@km.dk                                                                                   
Tlf: 64 45 10 33 
 

Bogense provsti: 
Gunvor Sandvad, Særslev-Ejlby-Melby Pastorat
E-post: GSA@km.dk
Tlf. 64 84 11 37
 

Fåborg provsti: 
Rikke Gotfredsen, Jordløse-Håstrup pastorat  
E-post: rg@km.dk                                                                                 
Tlf: 64 73 10 88 
 

Hjallese Provsti: 
Lene Placatka, Paarup Sogn 
E-post: lspl@km.dk                                                                                 
Tlf: 66 16 07 92 
 

Kerteminde provsti: 
Anne Bundgaard Hansen, Kerteminde-Drigstrup Sogn
E-post: anbh@km.dk
Tlf: 2512 1039

Middelfart provsti: 
Jes Rønn Hansen, Vejlby-Strib-Røjleskov pastorat  
E-post: jrh@km.dk                                                                                   
Tlf: 64 40 10 75 
 

Midtfyn provsti: 
Mette Sauerberg, Gislev-Ellested pastorat  
E-post: mesa@km.dk                                                                              
Tlf: 62291032 
 

Skt. Knuds provsti:      
Per Lysgaard Madsen, Thomas Kingo sogn  
Epostl: plm@km.dk                                                                                 
Tlf: 66 12 63 16  
 

Svendborg provsti: 
vakant

Langeland-Ærø og Nyborg provstier har ikke repræsentanter i øjeblikket, og der henvises til en repræsentant fra et af de andre provstier.

Gudstjenester for mennesker med demens i 2019:

Julegudstjeneste i Fredens Kirke onsdag den 4. og torsdag den 5. december kl. 14