Institutions- og funktionspræster
Diakonal koordinator

Diakonal koordinator

I Sankt Knuds provsti, Odense er der ansat en diakonal koordinator og inspirator 

Camilla Balslev

Tlf.: 21 74 65 39 
E-mail: CBF@km.dk

Tekst: Camilla Balslev, diakonal koordinator og inspirator i Skt. Knuds provsti. 2018

Siden 2011 har jeg været ansat som sognepræst ved Vor Frue kirke i Odense, hvoraf en kvote på 25% er øremærket området diakoni. Arbejdet er anlagt på samarbejde med andre, det være sig kollegaer, kommune, organisationer. Noget er i gang, andet har været i gang og er ophørt igen.

Diakoni dækker bredt i forhold til mennesker, der af forskellige grunde måtte have behov for hjælp, og her nævner jeg tre områder som fylder i provstiet. 

Sommerbørn

Siden 2012 har en del af kirkerne i provstiet, Folkekirkes Tværkulturelle Samarbejde og Odense Valgmenighed været sammen om det, vi kalder Sommerbørn. Her kan børn med forældre, der ikke har de store muligheder i sommerferien, være med til nogle gode aktiviteter, fællesspisning og samvær i slutningen af ferien. Projektet betales af sognenes menighedsplejer og modtager støtte fra forskellige loger i Odense, så familierne ikke har udgifter forbundet med at deltage.

Gudstjeneste for demensramte

Siden 2015 har Skt. Knuds provsti og Hjallese provsti været sammen med Odense kommune om at holde gudstjeneste for demensramte plejehjemsbeboere 6 gange om året i to udvalgte kirker, Vor Frelsers kirke og Fredens kirke.

Gudstjenesterne er mere sanselige end almindelige søndagsgudstjenester og altså målrettet denne særlige menighed. Der kommer ca. 50-60 med hver gang + personale. Gudstjenesterne afholdes på skift af 3 præster, derudover er der organist, musiker og en del frivillige til at sørge for kaffebord med hjemmebag. Projektet finansieres primært af de to Odense provstier, mens kommunen stiller personale til rådighed.

I tilknytning til demensområdet sidder jeg sammen med sognepræst Lars Hagensen fra Dalum som tovholdere i Fyens Stifts demensnetværk. Her udveksles erfaringer mellem Fyens provstier, der afholdes temadage, og vi står til rådighed for kollegaer, der gerne vil drøfte plejehjemsgudstjenester.

Julehjælpen

Og fra 2018 er jeg bindeled mellem Julehjælpen 1867 og præsterne, sådan at sognebørn ved de lokale kirker gennem præsterne har mulighed for søge om julehjælp. I nogle kirker er der allerede julehjælp via menighedsplejen, og her kan det være et supplement. I andre kirker giver det en mulighed for at der kan hjælpes lokalt.