Fortsæt til hovedindholdet
Institutions- og funktionspræster
Hospicepræsten

Hospicepræsten

På Fyn er der to hospices - et i Odense og et i Svendborg. Til begge hospices er der knyttet præstlig betjening

Hanne Thordsen       

Hospice Sydfyn
Tlf.: 62 25 13 42
Email: HTH@km.dk 

www.hospicesydfyn.dk

Martin Vemmelund    (midlertidig)         

Hospice Fyn
Tlf.: 
Email: mwe@km.dk 

www.hospicefyn.dk

Tekst: Hanne Thordsen Hospicepræst ved Hospice Sydfyn,  2015

”Du er værdifuld, fordi du er dig”

Ovennævnte citat stammer fra Cecily Saunders (1918-2005), grundlæggeren af hospicefilosofien og lyder i sin helhed: ”Du er værdifuld, fordi du er dig, og du betyder noget indtil det sidste sekund i dit liv. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, ikke kun for at du skal dø i fred, men også så du kan leve indtil du dør.”

Saunders ønskede at bygge et specielt hospital til mennesker ved livets afslutning, hvor de kunne få den bedste kærlige behandling, pleje og omsorg fra et højt kvalificeret personale. Derfor består et hospice af et tværfagligt personale: Sygeplejersker, læger, fysioterapeut, psykolog og ikke mindst køkkenpersonale, som hver i sær sætter deres fagekspertise ind på at give den bedst mulige omsorg og lindring til den enkelte i den sidste levetid. 

Og fordi hele Cecily Saunders hospicefilosofi bygger på en kristen grundtanke, er der til langt de fleste hospicer knyttet en præst, som er ansat af kirkeministeriet og indgår i det tværfaglige team. Så opgaven består i at lindre, og det præsten kan lindre med er det kristne budskab, som det kommer til udtryk i evangelierne, i samtaler, gudstjeneste, bøn, salmesang, altergang, ja hele paletten. 

Samtalerne fylder mest

Umiddelbart fylder samtalerne mest på et hospice. Samtaler om og i det vilkår det er at leve ansigt til ansigt med døden både for patienten og for de pårørende.

For i det rum, som nogen kalder dødens venteværelse, dukker der mange forskellige tanker og følelser op, som man måske ikke har beskæftiget sig med i den almindelige hverdag: Der er sorgenover at skulle tage afsked med livet og dem, man gerne ville have fulgt lidt længere. Vreden over det uretfærdige vilkår, hvorfor lige mig? Glæden over alt det gode man har fået i livet, taknemligheden over ens nærmeste, og der er angsten for døden, eller oftere angsten for hvad man skal igennem inden man dør, og der er mange andre tanker som: Hvordan forbereder jeg mig på det at dø? Bliver jeg mødt af Gud, af mine kære? Er der en Gud, og hvordan kommer jeg i kontakt med Gud? 

Der kan være et ønske om at få styr på detaljerne omkring sin begravelse, måske skal man giftes for at sikre den efterlevende.

Vi snakker om det hele og det hele bæres i den bevidsthed, at hvor to eller tre er forsamlet er Jesus selv til stede, og i det nærvær bliver der holdt i hånd, fortalt livshistorie, bedt en bøn og lyst velsignelsen, sunget salmer, snakket lidelse, opstandelse og det evige liv, taget til alters, holdt andagter med familien for døende, der bliver grinet, grædt og bare siddet i tavshed.

Tværfagligt arbejde

Foruden gudstjenesterne og mødet med patienterne deltager jeg i det tværfaglige samarbejde f.eks. i arbejdsgrupper, personalemøder, tværfaglige konferencer, undervisning af personale, udarbejdelse af procedurer i forbindelse med f.eks. vielser og begravelser og står i det hele taget til rådighed også for personalet, hvis de har brug for en samtale.

Og ja, til tider kan det være tungt, og jeg kan blive dybt berørt, og samtidigt er det så livsbekræftende og meningsfuldt, når jeg ser et smil og mærker en lindring, en lettelse omend måske kun for en kort stund..

Meget ofte er det netop de velkendte ord fra fadervor og velsignelsen, der giver den største lindring: At lægge det vi ikke magter eller har kontrol over i Guds hænder og høre, hvordan han lader sit ansigt lyse over os og giver os fred.

Se nedenstående video om hospicepræstens arbejde!