Institutions- og funktionspræster
Kontaktpræsten for hørehæmmede

Præster for hørehæmmede og døve

Der er en landsdelspræst for hørehæmmede vest for storebælt samt konktantpræster i enkelte provstier

Der er to døvepræster, som dækker hele Syddanmark

Søren Skov Johansen

landsdelspræst for de hørehæmmede vest for Storebælt

Tlf: 2966 0650

E-mail: ssj@km.dk / skovjohansen@me.com


Agnes Haugaard

Kontaktpræst for hørehæmmede, Langeland-Ærø Provsti 

Tlf.: 62 58 14 31
E-mail: AHAU@km.dk


John Pretzmark Ramskov  

Kontaktpræst for hørehæmmede, Hjallese Provsti

Tlf.: 66 17 06 54
E-mail: JR@km.dk

Leni Ulla Hansen

Kontaktpræst for hørehæmmede, Asens Provsti

Tlf: 64 72 10 23 
E-mail:luha@km.dk 

Louise Schousboe

Kontaktpræst for hørehæmmede, Nyborg Provsti

Tlf:65 36 12 00 
E-mail: mls@km.dk  

Christina Ebbesen 

Kontaktpræst for døve i Region Syddanmark

Tlf: 29 87 57 58  
E-mail: CEB@km.dk

Ulrich Thiim 

Kontaktpræst for døve i Region Syddanmark

Tlf: 29 91 65 45 
E-mail: ULTH@km.dk 

Tekst: Agnes Haugaard,  oktober 2015

At  være kontaktpræst er langt hen ad vejen et usynligt arbejde, som ikke altid kan måles og vejes, og langt mere gælder dette, når det handler om hørehæmmede. Dårlig hørelse  er om noget et usynligt handicap, som oftest bliver overset og glemt – samtidig lider en stor del af danskerne af nedsat hørelse i en tidlig alder.

Det er vores opgave som kontaktpræster, at hørehæmmede i  vores kirker, på plejehjemmene og hvor vi  forsamles til gudstjeneste og foredrag, kan være en del af menigheden og gøre det synligt for andre.  Ligesom vi præster skal lære at bruge den teknik, der findes på området – så holder vores stemmer meget længere.

Evangeliet -  Ordet skal høres, og alt for mange steder, fungerer det ikke ordentligt. Ofte er det normalhørende, der får noget til at ske, så højtaleranlægget fungerer rigtigt, ligesom teleslyngeanlæg skal med det årlige syn. Det bedste er at få en serviceaftale, der betyder, at en tekniker kommer forbi og går anlægget efter.