Institutions- og funktionspræster
Værnspræsten

Værnspræsten

Værnspræster er sognepræster, der som en del af deres rådighedstjeneste knyttes til en enhed eller et tjenestested indenfor Hæren, Søværnet eller Flyvevåbnet

Feltpræster

 • Jes Rønn Hansen
  Vejlby-Strib-Røjleskov
 • Henrik Nedergaard             
  Avernakø, Diernæs, Faaborg, Lyø
 • Jens Christian Rothmann       
  Balslev-Ejby
 • Thomas Aallmann, Thurø
 • Anders Lundbeck Rasmussen
  Valgmenigheden Kerteminde-Dalby
 • Matias Kærup
  Fangel-Stenløse
 • Andreas la Cour,  Rynkeby og Revninge
 • Anders Finn Aastrup, Hjallese

Flyverpræster

 • Lotte FaruslundBoas
  Fredens (Svendborg)

Orlogspræster

 • Lasse Rødsgaard Lauesen
  Paarup

Tekst: Ida Fonsbøl, november 2017

Værnspræstetjenesten

Der findes omkring 90 værnspræster spredt rundt i vores danske land. 60 af dem er tilknyttet Hæren, og så har Flyvevåbnet og Søværnet hver en 15 stykker.

Hver værnspræst hører til en bestemt enhed eller et bestemt tjenestested, hvor han eller hun har træffetider, holder feltgudstjenester, fejrer mærkedage og holder sjælesorgssamtaler – alt sammen ved siden af sit arbejde som sogne- eller funktions-præst. For at blive værnspræst skal man være i embede og helst have nogle års erfaring.

Uddannelse

Man ansøger om at blive værnspræst, og hvis man findes egnet, og det passer nogenlunde med ens civile arbejdsbetingelser, påbegynder man sin uddannelse som værnspræst. På forskellige kurser undervises man blandt andet i forsvarets struktur og organisation, i international politik og kulturforståelse, etik, militær sjælesorg og så naturligvis i de basale militærdiscipliner som kamp, våbenbetjening, orientering og førstehjælp. Værnspræster skal helst kunne udvise en vis form for fysisk styrke og udholdenhed, og bliver derfor årligt testet på lige fod med forsvarets øvrige personel.

Udsendelse

Også en vis form for psykisk udholdenhed kræves, især når værnspræsterne udsendes med de danske soldater i internationale operationer. Som udsendt værnspræst arbejder man med samme kerneopgaver som en sognepræst, såsom gudstjenester, kirkelige handlinger og sjælesorg, men det hele intensiveres af omstændighederne. Der er en særlig alvor, som man deler med soldaterne, og derfor er behovet for samtaler med præsten og gudstjenestens fællesskab ofte mere udtalt. Man lever meget tæt sammen på en militærbase langt fra hjemmet, og derfor bliver man nemt meget knyttet til ”sine” soldater. Det er lærerigt og inspirerende at være sammen med så modige, stærke og offervillige mænd og kvinder.

Stat og kirke er i Danmark tæt forbundet, så når folketinget beslutter at sende soldater til krigszoner rundt om i verden, så skal de naturligvis som enhver anden borger have mulighed for at blive betjent af en folkekirkepræst. Den opgave tager værnspræster på sig – og det meget hurtigt med glæde og taknemmelighed.

 

Ida Fonsbøl

Værnspræst