Fortsæt til hovedindholdet
Religionspædagogik
Den religionspædagogiske konsulents arbejde

Mød den religions-pædagogiske konsulent

Tekst: Hanne Uhre Hansen, religionspædagogisk konsulent i Fyens Stift. 

Min opgave som religionspædagogisk konsulent er at understøtte og styrke den kirkelige undervisning i Fyens Stift. Jeg står derfor til rådighed for både præster og menighedsråd i forhold til faglig sparring, oplæg og inspiration i forhold til det kateketiske område. 

Mine opgaver peger pt. i to retninger. Den ene rækker indad i kirken; her tilbyder jeg f.eks. kollegial sparring for præster og andre der arbejder med undervisning i kirken, jeg formidler nye undervisnings-materialer, understøtter faglige fællesskaber og udbyder relevante kurser til stiftets præster og kirkelige undervisere. Den anden retning rækker udad, f.eks. i form af tiltag på stiftsplan såsom teologisk undervisning for lægfolk, teologi for menighedsrådsmedlemmer og teologiske samtalesaloner.

Fagligt såvel som personligt er jeg drevet af N.F.S. Grundtvigs tanker om livslang læring, dannelse og det levende ord. For tiden oplever vi et traditionstab, der gør at meget af den viden og kendskab til bibelens fortællinger og tankegods der før hørte med til opdragelsen, nu ikke længere kan tages for givet. Samtidig oplever vi en stigende interesse for det religiøse og ikke mindst for at lære mere om de kristne rødder, der har formet vores kultur. En interesse, som jeg mener, vi som kirke skal gribe og glæde os over, hvad man også kan se er tilfældet rundt omkring i sognene, hvor der ud over den klassiske konfirmandundervisning også tilbydes alt fra babysalmesang, børneklub og minikonfirmand til voksenundervisning, læseklubber og meget andet.

Læs også om supervision på kirkelig undervisning

Du kan kontakte Hanne Uhre Hansen på mail: HUH@km.dk