Fortsæt til hovedindholdet
Konfirmandtræf 2023
Konfirmandtræf 2015
Piger der skriver på væg

Konfirmandevent 2015

Konfirmander oplevede at lyset vandt over mørket
Årets store konfirmandevent bragte de fynske konfirmander rundt til tre store kirker i Odense, og de fik en stemningsfuld vandretur på Assistens Kirkegården.

Konfirmanderne fik en oplevelse for livet - og en masse gode eksempler på, at lyset vinder over mørke.

Se TV2/FYNs indslag - klik her


Præst og konfirmander

Foran Gråbrødre Klosterkirke blev konfirmanderne modtaget af en middelalderlig katolsk præst, der ville overbevise dem om nødvendigheden af at købe sig aflad for deres synder

Kirkebesøgende

I Klosterkirkens munkegang købte konfirmanderne afladsbreve

Navneskilte

I boderne blev der solgt helligt vand og relikvier ved navn "stumper fra Jesu Kors" med mere - alt sammen dyrere end konfirmanderne havde råd til for den "mønt" de på forhånd var udstyret med

Konfirmander på bænk

På kirkebænkende blev de fortrykte afladsbreve udfyldt. Skal man mon krydse af i: "Løjet overfor mine forældre", "Ringeagtet skolelæreren", "Drillet min søster/bror" eller "bandet og svovlet".........

Præst i kirke

Efter et stykke tid blev de unge afbrudt af en reformator, der under bulder og larm kom ind i kirken. Han kunne berolige dem med, at de er fri for at købe afladsbrev eller at gøre sig fortjent til frelsen gennem gode gerninger. Frelsen opnås gennem tro. Afladsbrevene kunne samles sammen og smides væk

Information

Og så måtte boderne i Munkegangen lukke. Reformationen var en realitet

Personer og kirke

I Sankt Hans Kirke blev konfirmanderne modtaget fra den udendørs prædikestol

Konfirmander og præst

Fire forskellige funktionspræster fortalte om deres særlige opgaver blandt mennesker, der har det svært. Her er det gadepræst Peder Thyssen, der fortæller om arbejdet mellem alkoholikere, narkomaner og hjemløse. Tanken bag posten var, at vise konfirmanderne, at kirken gør noget særligt for at bringe lys ind i mørket hos dem, der trænger allermest til det

Konfirmander i kirke

Domkirken henlå i mørke. Kun midtergangen var lyst op med en række lys, der ledte konfirmanderne op i koret. Her fik konfirmanderne en teologisk rundtur i en kristologisk fortolkning af begreberne "lys og mørke". Orgelmusik vekslede med tekstoplæsning i det stemningsfulde kirkerum

Brød og druer

Indstiftelsesordene lød som en del af fortællingen i Domkirken, og konfirmanderne blev tilbudt at deltage i en gående nadver på vej ud ad kirken

To der synger ved kirke

Vandringen langs med lysene på Assistens Kirkegård førte konfirmanderne hen til det gamle anlæg v. de ukendtes gravsted. Her genfortalte en skuespiller "Den lille pige med svovlstikkerne", mens konfirmanderne selv stod og frøs ligesom pigen i eventyret. Konfirmanderne oplevede effekten af lys i mørket på deres egen krop

Gæster i kirke

Tilbage i Domkirken. Biskop Tine Lindhardt fortalte fra Lukasevangeliet om snyderen og skatteopkræveren Zakæus, som fik Jesus som gæst i sit hus - og fik lys i sit liv

Konfirmander i kirke

Der var stadig masser af liv i konfirmanderne som spontant dansede i Domkirken til nutidens toner