Præsterne
Whistleblowerordning

Whistleblowerordning

Præster er omfattet af Kirkeministeriets whistleblowerordning

Alle præster i Fyens Stift samt ansatte i Fyens Stiftsadministration er omfattet af kirkeministeriets whistleblowerordning, som man kan få adgang til her

Whistleblowerordningen kan f.eks. anvendes til at indsende oplysninger om strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen eller forvaltningsretlige principper, grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen som eksempelvis grov chikane, herunder af seksuel karakter, og bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Whistleblowerordningen kan benyttes anonymt.