Fortsæt til hovedindholdet

Bønner

Af Marie Holm, Sognepræst i Næsby Kirke

Indledningskollekt

 

Gud,

Tænk at det kan lade sig gøre,

at mennesker har evnen til at forstå universet

som et rum, du har skabt.

At det ikke er tilfældigt,

du har formet vores jord

men fordi du har ønsket det,

og villet os.

Det sprænger vores hoveder,

og giver plads til at gøre videnskab og tro forenelige.

Vi beder dig

som den himmelske Gud,

og som den forælder, der har givet os livet: 

Åbn vores øjne for de gaver,

du giver os at leve af hver eneste dag. 

Lad taknemmeligheden fylde i os,

så vi tager alt i livet for givet af dig.

Lad aldrig håbet dø i os,

men giv os kræfter til at skabe en fremtid på denne klode

for os selv, og alle der kommer efter os

– både planter, dyr og mennesker.

Amen!

 

Af Hanne Wolfsberg, formand for Menighedsrådet i Horne Sogn

 

Gud

Jeg takker dig for, at du har skabt Jorden med alt dens liv.

Og at du med dit ord har skabt mig som en uerstattelig del af dit skabelses-under.

Jeg takker dig for, at du har skabt mig i dit billede.

I hjertet forstår jeg det, og jeg tror på, at du hver dag lægger noget af dig i mig,

så jeg kan skabe med på liv og lys.

Og jeg takker dig for al din kærlighed og velsignelse, som jeg gavmildt kan give videre af.

Jeg er dit barn, og jeg falder og fejler, men du rejser mig op og ånder på sår, som jeg får, og som jeg giver andre.

Og jeg takker dig for at være forbundet med dig, og at du igennem din Søn, Jesus Kristus, lærer mig, hvordan jeg kan være mig.

Jeg takker dig for, at du giver mig opgaven med at passe på alt, hvad du har skabt, og jeg beder dig om, at du med din Helligånd vil hjælpe mig til ikke at forsømme nogen eller noget.

Og når min tid løber ud, og jeg må indse, hvor småt og hvor spredt jeg såede din kærlighed og velsignelse, da håber jeg, at du i din nåde vil give mig del i din himmelske høst.

Det beder jeg dig om i Jesus Kristi navn.

Amen!

Af Dorthe Tofte-Hansen, Sognepræst i Dalum sogn

Kirkebøn: Bønnen kan læses efter prædikenen eller ved en kortere gudstjeneste/familiegudstjeneste som den afsluttende bøn før velsignelsen. Man kan evt. tage enkelte afsnit ud ved familiegudstjeneste.

Gode Gud, Himmelske Fader!

TAK for livet, du har givet os. Vi mennesker har forskellige kundskaber og evner, men alle har vi en plads og en opgave. Hjælp os med at finde vores vej og få livet til at lykkes både for os selv og andre.

Tak for dit skaberværks forunderlige skønhed og utrolige mangfoldighed.

Tak for hunde, hvaler og humlebier, tak for skildpadder, slanger og søheste, tak for uglen, der våger mellem træerne om natten. Tak for at der findes arter i verden, som kun du, Gud, kender til, og tak for at universet rummer skjulte gåder, der overgår vores viden og forstand.

Det er forunderligt at leve i en verden, hvor man kan bestige bjerge, stå under et larmende vandfald og se ud over et hav, der synes uendeligt!

Tak for træerne, der kan skygge og give saftig frugt, tak for blomsternes farvepragt, for solens varme og regnens friskhed, tak for snestorme, hagl og vind.

Lær os at se skønheden i dit skaberværk og tage var på naturen med alt hvad den rummer til gavn og glæde for os. Klodens rigdom er en gave vi mennesker lever af, men rigdommene er ikke uendelige. Hjælp os med kun at tage hvad vi har brug for og dele med andre.

Jesus har lært os, at der findes en kærlighed, som er stærkere end ondskab og død. Han har vist, at den der kan tilgive og række hånden ud til forsoning, er større end den, der har de mægtigste våben.  Vi beder for alle der har fået magt og ansvar; giv dem indsigt, så de kan bruge deres magt til gavn og glæde for andre.

Vi beder for at vi må leve i fred og fordragelighed. Lær os at give plads til andre og se forskellighed som en rigdom.

Vi beder for din kirke her i X sogn og for alle kristne kirker i verden.

Tak for dit kærlighedsløfte i dåben og tak fordi du selv er nærværende i nadveren med nyt livsmod og håb.

Tak for evangeliets ord, der minder os om, at du er med os alle dage, og at vi som dine elskede børn skal tage vare på hinanden og alt, hvad vi er blevet givet. 

Amen.

Af Anne-Mette og Steffen Sybrandt, undervisere og kirkegængere

 

Tak for glæden, jeg møder.

Tak for naturens store rum.

Tak for, at jeg oplever tiden, modne fællesskaber og nye forbindelser.

Ser, at sammen kan vi skabe og hele.

Sammen kan vi samle og dele.

Og jeg vender mig mod det, der er større end mig selv, og bliver lille ved at forstå en lille flig af den kraft og vilje der er i naturens skabelse og liv.

Amen!

 

Vi mennesker som er i universet

lad os ikke tage vores art for højtideligt

eller betvinge liv

med vores selvfedhed,

hverken i luften, i vandet eller på jorden.

Lad os bæredygtigt dele jordens goder og være respektfulde overfor alt liv

såvel som for vores eget.

Lad ikke grådigheden være vores vej

men lad os tage ansvar for sammenhænge i rum og tid.

Hjælp til at det sker!

Amen!

Af Lars Højland, Sognepræst i Brenderup-indslev Sogne

Indgangskollekt:

Kære Gud, vor skaber og far.

I høsten stiger solen op

over alle dine gode gaver,

både dem, der kommer oppefra og ned,

og dem, der kommer nedefra og op.

I dag takker vi særligt for korn og bær, frugt og grønt, ja, for alle jordens gaver.

Vore hænder kan lægge frøet i jorden, men spirekraften er alene dine hænders værk.

Vi takker også for det himmelske nærvær, du sender os gennem din søn,

for når han griber os om hjertet,

fyldes vi af længsel efter selv at spire, vokse og sætte frugt.

Vi takker dig for livets mirakel, som i dit lys vokser og folder sig ud –

både i os og udenfor os –

nu og til evig tid.

Amen

Indledende bøn før evangelielæsning og prædiken:

Kære Gud, vor skaber og far.

Uden dig kan intet vokse og gro. Derfor be´r vi dig:

Grib os om hjerterne med dit ord. Plant det i os som et frø, der længes efter at spire, gro og give frugt til hele verden.

Lad din kærlige magt gribe om sig – i os og lige midt iblandt os.

Amen

Udgangskollekt mellem nadver/fadervor og velsignelse:

Gud, du er vor far og gavmilde skaber.

Med øjnene ser vi de mange gode gaver, du har lagt på vort bord,

og med hjerterne ser vi livets ufattelige mirakel.

Begge dele må vi af hjertet takke dig for.

Nu ber vi dig: Hjælp os at bevare takken i hjerterne,

så vi går herfra med et gavmildt sind,

der ikke kun takker med ord,

men også vover at sige det med blomster og blomkål, havtorn og hyldebær, smil og nærvær.

Hjælp os at leve kærligt og rundhåndet

i din søns nærvær

nu og til evig tid.

Amen

Af Lars Peter Wandsøe Kristiansen, Sognepræst i Fredens Sogn, Svendborg

 

Kære Gud og Skaber

 

Tak for det liv, du har givet os at leve.

Tak for alt det levende,

vi deler vand og luft og ild og jord med.

 

Tak fordi du gi’r os vand når vi tørster,

varme når vi fryser,

frisk luft når vi trækker vejret,

og en jord som vi kan leve på.

 

Tak for regnens dråber,

solens lys,

vindens pust.

og jordens grokraft.

 

Tak for alt hvad der lever og ånder,

I have og søer, på jorden og i luften.

Tak fordi du har givet os en plads

midt i dit mangfoldige skaberværk.

 

Tak for den energi, du også fylder os med.

Hjælp os til at bruge vores energi

og vores lyst til at skabe,

til at være dine medarbejdere på jorden.

 

Lær os at holde vandet rent,

tage vare på sol og ild,

holde luften klar,

og jorden frodig.

 

Fyld os hver morgen med glæde over dit skaberværk,

så vi hver dag går ud i livet

med øjne for den skabelsens gåde,

som også vi har et ansvar for.

 

Vi ser at alt hvad du har skabt, er godt.

Vi kan ikke leve uden dig,

og som vi har brug for dig,

har jorden brug for vores vilje til liv og vækst,

 

Lær os at tage vare på jorden

Lær os at live liv, så der er nok til os alle

Alle dage indtil verdens ende.

 

Amen