Fortsæt til hovedindholdet
Præstekonvent 2024
Præstekonvent 2017

Præstekonvent 2017
Sprog og identitet

Den 14. og 15. juni på Hotel Svendborg

Læs indbydelse og program her

Under overskriften sprog og identitet vil vi ved årets stiftspræstemøde se nærmere på, hvordan sproget er et afgørende element i vores opfattelse af både Gud og verden og i dannelsen af en identitet. Både individuelt og kollektivt. Vi vil undersøge, hvordan det sker, idet Mette Bundvad vil tale om, hvordan sproget i GT er med til at forme både gudsbilledet og det jødiske folks identitet. Vi vil også undersøge, hvordan sproget undergår en stadig fornyelse og forandring, hvilket både nyoversættelser og fortolkende genfortællinger er udtryk for. Derom taler forfatteren Ida Jessen.

Under det hele ligger et spørgsmål om, hvorvidt forandringer i sproget fremkalder eller er fremkaldt af forandringer i forståelse og identitet. Eller om der er tale om en gensidighed. Det spørgsmål kalder på overvejelser om dannelse, for hvordan er det med forholdet mellem forankring og forandring? Kræver ønsket om en identitet, at man fastholder sproglige og kulturelle former, eller er det tvært imod en forudsætning for at forblive sig selv – som individ og som folk – at man fornyer og forandrer? Det spørgsmål dukker til stadighed op, hvad enten vi taler om kultur som i debatten om danskhed, eller vi taler om kirke som i overvejelserne om nyoversættelser, fornyelse af ritualer og nye salmer.

Stiftspræstemødets indledende foredrag vil beskæftige sig med netop dannelse. Rektor for professionshøjskolen Metropol, Stefan Hermann vil give os et overblik og et blik udefra som et perspektiv på overvejelserne om forholdet mellem identitet og sprog. Dernæst foredrag ved Mette Bundvad, D.Phil., M.St.

Biskoppens time åbner igen for orientering og samtale om væsentlige anliggender af fælles interesse, hvorefter der er afsat lidt fri tid inden festmiddagen. Her vil Bogense Provsti forestå et indslag, og der bliver musik ved DJ Alexander Danker.

Torsdag begynder med andagt i Vor Frue Kirke, inden forfatteren Ida Jessen tager podiet. Stiftspræstemødet afsluttes med generalforsamling og frokost.
Stiftspræstemødet afvikles med betydelig støtte fra Fyens Stiftsråd, og bestyrelsen håber på stort fremmøde.

Vel mødt!

Biskop Tine Lindhardt
Domprovst Regina Ljung, Odense (fmd.)
Sognepræst Anders Aastrup, Hjallese
Sognepræst Johanne L. Fårup, Middelfart
Sognepræst Marie Holm, Næsby
Sognepræst Sigrid Hougaard, Espe-Vantinge-Hillerslev
Sognepræst og uddannelseskoordinator Jens Rønn Sørensen, Paarup