Fortsæt til hovedindholdet
Præstekonvent 2024
Præstekonvent 2019

Præstekonvent 2019

I år handler Fyens Stifts Præstekonvent om sakramenterne, liturgien, historien og folkekirkens nuværende praksis.

Det holdes onsdag den 12. og torsdag den 13. juni på Hotel Svendborg.

Se programmet her

Indbydelse til alle præster i Fyens Stift

Badet 
Gud skabte mennesket i sit billede. Derfor ved vi, at ethvert menneske er værdifuldt både i sig selv og for Gud. 
Når vi døbes, takker vi for, at Gud i dåben ”gør os til sine børn og skænker os Helligånden med syndernes forladelse og det evige liv”. 
Men hvori består skellet mellem at være skabt i Guds billede og at være Guds barn? 

Og bordet 
Også nadveren er til debat. Jesus indstiftede nadveren under påskemåltidet som et måltid til ihukommelse, syndsforladelse og delagtighed i Jesus. Nadveren har været til debat flere gange i vores historie, vigtigst i Luthers opgør med den katolske kirke. I dette forår er nadveren igen til debat. Vil en ændret nadverliturgi få flere til at turde nærme sig nadverens sakramente og bevæge sig op til knæfaldet? 

Liturgisk Fristift 
Sakramenterne er skelsættende i dobbelt forstand. De er afgørende, og de sætter skel. 

Fyens Stift er blevet liturgisk fristift. Hvad betyder ny liturgi for sakramentets betydning? Hvordan viser det for alvor skelsættende og betydningsfulde sig i sakramenterne?

I år handler Fyens Stifts Præstekonvent om sakramenterne, liturgien, historien og folkekirkens nuværende praksis. 

Vi glæder os til samvær og debat med jer om højaktuelle udfordringer i Den danske Folkekirke. Vel mødt! 

Biskop Tine Lindhardt 
Domprovst Regina Ljung, Skt. Knuds, Odense (fmd.) 
Sognepræst Marie Holm, Næsby 
Sognepræst Lotte Boas, Fredens, Svendborg
Sognepræst Sigrid Hougaard, Fredens, Odense

Praktiske oplysninger

 

Hvor afholdes præstekonventet? 
Hotel Svendborg 
Centrumpladsen 1 
5700 Svendborg 
Hvis man er i bil, skal man hente p-billet i receptionen. 
Udtjekning fra værelset inden kl. 09.00 den 13. juni. 

Koster det noget at deltage? 
Ja - for at deltage i Fyens Stifts Præstekonvent skal du betale et deltagergebyr på kr. 300,00. 
Deltagergebyret dækker dit ophold på Hotel Svendborg og er inkl. overnatning i enkeltværelse samt alle måltider under konventet. Til frokosten onsdag og torsdag får du også en øl eller sodavand. 
Hvis du er blevet ansat i Fyens Stift inden for de seneste tre år, betaler Fyens Stift dit deltagergebyr. Du skal dog stadig selv tilmelde dig. 
 

Hvordan tilmelder jeg mig?

Det gør du ved at klikke her 

 

Hvordan betaler jeg deltagergebyret? 
Du indbetaler deltagergebyret via netbank til Fyens Stifts konto: 
Reg.nr. 0216 - Kontonr. 406 905 3580 
I netbank-rubrikken ”Kort besked til modtager” skriver du dit fulde navn. 
Bemærk din tilmelding er først gældende, når du har indbetalt dit deltagergebyr. 
 

Sidste frist 
Sidste frist både for tilmelding og betaling af deltagergebyr er mandag d. 20. maj 2019.

Program

Onsdag d. 12. juni 


08.30-9.30: Ankomst og morgenmad 

9.30-10.30: Dåbsritual og dåbsteologi 
v/ Bent Flemming Nielsen, professor emeritus, dr. theol., 
Afdeling for Systematisk Teologi, Københavns Universitet. 
Med udgangspunkt i en systematisk gennemgang af Martin Luthers dåbsritualer vil foredraget belyse nogle hovedlinjer i de danske dåbsritualer siden reformationen. Til sidst vil foredraget kommentere enkelte sider af den seneste danske diskussion om dåbsritualet, herunder spørgsmålet om dåbsritualets teologi, og hvad man kan forvente sig af et dåbsritual. 
PS. Hvis deltagerne ønsker at læse lidt forud, så henvises der til På den første dag. Kirkens liturgi – Oldtid og Middelalder (Eksistensen 2017) kapitel 3, som omtaler dåbens historiske baggrund, arvesyndstemaet m.v. 

10.30-11.00: Pause

11.00-12.00: Luthers nadverritualer og Luthers nadverteologi 
v/ Bo Kristian Holm, Associate Professor for Systematic Theology, PhD, Center for the Study of Lutheran Theology and Confessional Societies, Aarhus Universitet.

Fokus og anliggende i Luthers nadverskrifter varierer meget. Fra betoningen af menighedens fællesskab som nadverens betydning i 1519 over kritikken af messeofferet i 1520 til forsvaret for realpræsensen i de sene nadverskrifter. Ud fra en genlæsning af disse meget forskellige skrifter vil jeg fokusere på det sammenbindende element gennem alle tre faser i Luthers nadverteologi og herfra belyse Luthers forslag til en evangelisk nadverliturgi. 

12.00-13.00: frokost

13.00-13.30: Dåben til debat 
Korte oplæg om teologiske overvejelser og praktiske erfaringer med henholdsvis drop-in dåb og lørdagsdåb. 
Hvorledes styrkes, svækkes og udfordres dåben af de nye former? Ændrer det ved vores dåbsteologi? Menighedssyn? Gudsbillede? Menneskesyn? 
Oplæggene vil være ved Dorthe Ahlburg Tofte-Hansen, Dalum kirke, Hjallese provsti og Lars Peter Wandsøe Kristiansen, Fredens kirke, Svendborg provsti.

13.30-14.30: Dåben til debat 
Walk and Talk

14.30-15.00: Opsamling på Walk and Talk

15.00-15.30: Kaffepause

15.30-16.30: Biskoppens time 
Ved biskop Tine Lindhardt, Fyens Stift 
Biskoppens årsberetning om Fyens Stift.

18.30: Velkomstdrinks i Atriumgården

19.00: Middag og festaften og revy ved Assens provsti 
- Baren er åben fra kl. 21.30-24.00 (for egen regning)

Torsdag d. 13. juni 


8.00: Morgenmad

9.00: Andagt i Vor Frue kirke

10.00-11.30: Fra frelse til tryghed – nyere dåbssalmer og dåbsteologi 
Ved Eva Tøjner Götke, Thomas Kingos Kirke, Odense domprovsti 
I de seneste år er der kommet flere nye dåbssalmer til. Hvad er det i tiden, der kalder på nye poetiske udtryk? Med overskriften Fra frelse til tryghed vil jeg afprøve den tese, at dåbssalmerne er blevet mere erfaringsnære. Hvad betyder det for dåbsteologien? Med udgangspunkt i udvalgte nyere dåbssalmer – hvoraf vi vil synge nogle af dem - vil jeg forsøge at indkredse den dåbsteologi, der kommer poetisk til udtryk og lægge op til en samtale om centrale teologiske dåbstemaer.

11.30-12.00: Generalforsamling 
Bemærk: Der skal vælges to ny medlemmer til udvalget, der forbereder Præstekonventet. 
Disse skal afløse Sigrid Hougaard, der takker af efter mange år i udvalget, og Tamira Mariann Jørgensen, der har fået embede i Haderslev Stift.

12.00 – 13.00: Frokost. Derefter afrejse