Fortsæt til hovedindholdet
Præstekonvent 2024
Præstekonvent 2022

Præstekonvent 2022
Bøn, sprog og ånd

Præstekonventet blev holdt den 8. og 9. juni 2022 på Hotel Svendborg. 

Her kan du læse programmet med mere.

Præstekonvent 2023 holdes den 7. og 8. juni på Hotel Svendborg. 

I begyndelsen var ordet – og ordet var Gud og på samme tid en vej til Gud. Og ordet blev kød, og satte sig også i kødet på os. Men hvor Guds ord skaber liv og verden, da er menneskets ord mere begrænsede. Så hvordan taler vi til og om Gud, hvilken betydning har sproget i vores bønner for vores Gudsbillede? Er Guds sprog i virkeligheden ét, der kun kan tales i stilhed, og hvad er egentlig poesiens mellemværende med evigheden? 
Vel mødt til Fyens Stifts præstekonvent 2022!

Hvad skal der ske?

Program

Onsdag d. 8. juni 2022 


8.30 – 9.30 
Ankomst og morgenkaffe 
9.30 – 9.45 
Velkomst og morgensang 
9.45 – 11.00 
Foredrag v. Merete Thomassen: Nyere liturgisk bønnespråk i et sekulært samfunn 
11.00 – 11.15 
Pause 
11.15 – 12.30 
Gruppesamtaler om Bøn, sprog og gudsbilleder 
12.30 – 13.30 
Frokost 
13.30 – 15.00 
Foredrag v. Simon Fuhrmann: Guds sprog er stilhed 
15.00 – 15.30 
Pause 
15.30 – 16.30 
Biskoppens time 
16.30 – 18.30 
Pause 
18.30 – 19.15 
Fyens fabelagtige Præstekor v. Povl Chr. Balslev 
19.15 – 01.30 
Festmiddag med revy og musik 
Fra 19.15 - 21.15 sørger vi for drikkevarerne. Herudover er baren åben kl. 18.15 – 19.15 og igen 21.15 – 01.30 for egen regning. 


Torsdag d. 9. juni 2022 


8.00 – 9.00 
Morgenmad 
9.00 – 10.00 
Andagt i Sct. Nicolai Kirke v. Pernille Svendsen 
10.00 – 11.15 
Foredrag v. Søren Ulrik Thomsen: En dans på gloser – poesiens mellemværende med evigheden 
11.15 – 11.30 
Pause 
11.30 – 12.00 
Generalforsamling 
12.00 – 13.00 
Frokost og afrejse

Hvem skal vi lytte til?

Læs om oplægsholdernene og deres oplæg

MERETE THOMASSEN 
Førsteamanuensis i Liturgikk ved Det Teologiske Fakultet, Oslo universitet 
Nyere liturgisk bønnespråk i et sekulært samfunn

Merete Thomassen er prest og førsteamanuensis i liturgikk ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hennes forskning handler om hvilke teologiske endringer som skjer når språket i gudstjenesten endrer seg. Hun har blant annet skrevet boken "Når dere ber. Om liturgisk språk og utforming av bønner til gudstjenesten", og holder for tiden på med et forskningsprosjekt fra Skottland der hun undersøker hva som skjer når lekfolk involveres i å skrive forbønner. 


SIMON FUHRMANN 
Sognepræst ved Levring og Kjellerup Kirker 
Guds sprog er stilhed 
Simon Fuhrmann vil i dette oplæg reflektere over bønnens og sprogets betydning, som det kommer til udtryk hos nogle af ørkenfædrene og -mødrene og de østlige kirkefædre. For disse mennesker var målet at blive helt forenet med Gud. Vejen dertil gik gennem en livslang vandring ind i bønnens land, hvor stilhed, recitation, meditation og kontemplation formerede deres liv, intellekt og hjerter på en måde, så de blev forvandlede i mødet med den levende Gud. Hvad kan vi i dag lære af disse bønnens mestre? Og hvordan kan de hjælpe os på vandringen ind i bønnens land? 


SØREN ULRIK THOMSEN 
Digter og forfatter 
En dans på gloser – poesiens mellemværende med evigheden 
I foredraget ”En dans på gloser” vil Søren Ulrik Thomsen fortælle om sit konkrete arbejde med poesien og herudfra om skabelsesprocessens metafysik. Centralt står forestilling om at værket i en vis forstand må findes, før det kan skrives, og om at dette værk repræsenterer et stykke tabt tid og derfor har et særligt mellemværende med evigheden. 

Hvordan betaler jeg?

Praktiske oplysninger

Hvor afholdes præstekonventet? 
Hotel Svendborg 
Centrumpladsen 1 
5700 Svendborg 
Hvis man er i bil, skal man registrere sin parkering i receptionen. 
Der checkes ud fra værelset inden kl. 09.00 den 9. juni.

 
Hvordan tilmelder jeg mig? 
Du tilmelder dig her 
Sidste frist for tilmelding er tirsdag d. 24. maj. Bemærk venligst at din tilmelding er bindende.

 
Hvad koster det? 
Det koster dig kun 300,- kr. Den øvrige del af udgiften betales af stiftsrådet. Hvis det er mindre end 3 år siden, du blev ansat i Fyens Stift er deltagelse gratis. 
Deltagergebyret indbetales via netbank til Fyens Stiftskonto: 
Reg.nr. 0216 
Kontonr. 406 905 3580 
HUSK: I netbank-rubrikken ”Kort besked til modtager” skriver du dit fulde navn. 
Til sammen dækker det dit ophold på hotel Svendborg, inkl. overnatning i enkeltværelse og måltider under konventet. Vi sørger også for drikkevarer under måltiderne - herudover er de dog for egen regning.

Yderligere oplysninger

Kontakt Hanne Uhre Hansen huh@km.dk