Aktiviteter
Teologisk Undervisning FYN

Teologisk Undervisning Fyn

Et 3-årigt undervisningsforløb for dig, der har lyst til at dykke dybere ned i teologiens forunderlige verden.

Læs mere om forløbet herunder og kontakt Hanne Uhre Hansen, tovholder på forløbet, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere information: huh@km.dk / 30440951.

HVEM henvender forløbet sig til?

Teologisk Undervisning Fyn henvender sig til alle med lyst til at lære og til at arbejde fagligt med de store spørgsmål i tilværelsen, sådan som de brydes i kristendommens prisme. Der kræves ingen forkundskaber for at følge undervisningen.

HVOR finder undervisningen sted?

I 2021 finder undervisningen sted i Nr. Lyndelse Kirkes lokaler, men fra 2022 vil undervisningen finde sted i Paarup Sogns lokaler, Solgårdsvej 40, Tarup, 5210 Odense NV.

HVORNÅR undervises der?

Der undervises 8 lørdage om året - 4 i efteråret og 4 i foråret. Hele forløbet strækker sig over 3 år, og der er mulighed for at fortsætte på et 4. år, såfremt der er tilslutning fra holdet.

 

Datoer for 2021:

29. maj, 18. september, 9.oktober, 6. november og 20. november

 

Datoer for 2022:

26. februar, 12. marts, 26. marts, 23. april, 17. september, 8. oktober, 29. oktober og 19. november

 

Undervisningsdagen forløber således:

9.00 – 9.30      Morgensang 

9.30 – 9.45      Morgenkaffe

9.45 – 11.30    1. modul

11.30 – 12.15  Middagspause (medbragt frokost)

12.15 – 14.00  2. modul

14.00 – 14.15  Kaffepause

14.15 – 16.00  3. modul

 

Fakta

TILMELDING & PRIS

Teologisk Undervisning Fyn er støttet økonomisk af Stiftsrådet i Fyens Stift. Derfor kan deltagerbetalingen holdes på 1800 kr. pr. undervisningsår. Hertil må beregnes udgifter til bøger og evt. sociale tiltag på holdet.

 

Her kan du tilmelde dig det undervisningsforløb, der starter januar 2022

 

Tilmelding og betaling sker for ét år ad gangen. Når du har tilmeldt dig, vil du efterfølgende modtage et indbetalingskort. Din tilmelding er først gældende efter betaling.