Teologisk Undervisning FYN
Fag og undervisere

FAG OG UNDERVISERE

NY TESTAMENTE

Hvornår er NT opstået? Hvem har bestemt, hvilke skrifter, der skulle med, og hvilke der skulle sorteres fra? Og er der en rød tråd i de mange og forskellige skrifter, som NT består af? Disse spørgsmål vil vi tage op i faget NT; men hovedvægten vil ligge på at læse nogle af de vigtigste skrifter i sammenhæng.

Vi begynder med Markusevangeliet, der er det ældste af de fire evangelier, og som også danner mønster for Matthæus og Lukas (1. og 2. semester). Dernæst læser vi Johannesevangeliet, der har sit helt eget, ”mystiske” præg (4. semester). De to sidste semestre (5. og 6.) er afsat til Paulus’ brev til Romerne. Paulus har ry for at være svær, men gang på gang i kirkehistorien har det vist sig, at tager man livtag med Romerbrevet, kan det føre til vigtige nye erkendelser. Vi gør forsøget!

Undervisningen har form af forelæsninger og læsninger af tekster.  Der vil hele tiden være to fokuspunkter: Dels at afdække, hvad teksterne har betydet i deres historiske sammenhæng. Dels at nå frem til, hvilken betydning de kan have for os i dag

Martin Wemmelund, Teolog og præst

Martin Wemmelund, Teolog og præst

Underviser: Martin Wemmelund

Cand. theol., præst. Tidligere undervisningsassistent i Ny Testamente ved Aarhus Universitet, mangeårig censor i faget ved de teologiske uddannelser på Københavns og Aarhus Universiteter.

KIRKEHISTORIE

Den kristne kirkes historie er spændende som en kriminal-roman! Hvordan kunne det overhovedet gå til, at en lille jødisk sekt på få årtier spredte sig fra sit udgangspunkt i Palæstina til hele den kendte verden og endda endte med at blive Romerrigets officielle religion? Vi vil sammen begive os på en rejse fra oldtid over middelalder og reformation til den nyeste tid. Undervejs vil vi blive klogere på forholdet mellem stat, kirke og samfund, samt støde på så forskellige emner som kristenforfølgelse, kirkekunst og demokrati.

Mikkel Crone Cielsen, teolog og præst

Mikkel Crone Nielsen, Teolog og præst

Underviser: Mikkel Crone Nielsen

Mikkel Crone Nielsen har siden 2003 været ansat som frimenighedspræst i Ryslinge. Han er uddannet Cand.theol. fra Århus Universitet og MA i systematisk teologi fra King´s College, London. Mikkel Crone Nielsens interessereområde er kirkehistorie – særlig dansk kirkehistorie i det 19. og 20. århundrede. Han har skrevet om grundtvigianismens historie og udgav i 2015 bogen Om Kirkekamp i en Nybrudstid – Vilhelm Birkedal, Torkild Skat Rørdam og Nazarethkirken i Ryslinge.

GAMMEL TESTAMENTE

Gammel Testamente er et overflødighedshorn af spændende læsestof. Der er masser af drama i de forskellige tekster, der rummer alt fra fascinerende og skræmmende fortællinger, stærke profetier og storslået poesi til livsnære visdomstanker.

I undervisningsforløbet vil vi folde de forskellige sider af Gammel Testamente ud og se nærmere på nogle af de problemstillinger, der opstår, når Gud griber ind i historien, og mennesker på baggrund af dette enten handler eller undlader at handle.

Undervejs vil vi inddrage den nudanske bibel-oversættelse fra 2020. Formålet med dette er at undersøge, hvad det betyder for arbejdet med Det Gamle Testamentes velkendte, klassiske tekster, at disse moderniseres, så eksempelvis engle oversættes med udsendinge, og den almægtige Gud bliver til den livgivende Gud.    

Mette Behrndtz,  Teolog og præst

Mette Behrndtz,Teolog og præst

Underviser: Mette Behrndtz

Cand. theol og ph.d. fra Aarhus Universitet, hvor Mette Behrndtz også har været tilknyttet som undervisningsassistent i Gammel Testamente. Censor i faget ved de teologiske uddannelser på Københavns og Aarhus Universiteter. Har også undervist ved Teologi for lægfolk, Aarhus og Teologisk voksenundervisning, Aalborg. Er til daglig præst ved Nr. Lyndelse Kirke og har i de senere år været optaget af oversættelsen af Gammel Testamente til nudansk i Bibelen 2020.

RELIGIONSFILOSOFI

I kristendommens historie har filosofien altid spillet en afgørende rolle, både som medspiller og modspiller. Der har fra begyndelsen været et nært slægtskab mellem den kristne virkelighedsforståelse og filosofiens tanker om verden og menneskelivet, samtidig med at kristendommen er blevet præget af filosofiens religionskritik. I forløbet om religionsfilosofi vil vi se nærmere på det spændingsfyldte forhold mellem kristendom og filosofi igennem historien. Samtidig vil vi undersøge kristendommens nutidige gyldighed som virkelighedsforklaring og livsmulighed. Vi vil i forløbet bl.a. komme ind på følgende spørgsmål: Hvorfor er mennesker religiøse? Hvor stammer gudsfore-stillingen fra? Hvad er forholdet mellem tro og viden? Har kristendom og religionskritik et fælles anliggende? Hvordan formulerer man kristendom i dag?

Bo Grymer, teolog og underviser

Bo Grymer, teolog og underviser

Underviser:  Bo Grymer

Efter at have færdiggjort en ph.d. om skabelsesteologiens rolle i nyere luthersk teologi fik jeg arbejde som sognepræst i det midtjyske. Tørsten efter mere viden førte til et suppleringsfag i Religionsvidenskab og længslen efter at undervise førte mig over folkeskolen til mit nuværende arbejde som underviser på læreruddannelsen i Haderslev. Siden teologistudiet har den bærende interesse været krydsfeltet mellem teologi og filosofi, bl.a. med udgangspunkt i den danske tænker K.E. Løgstrup. Ved siden af dette har jeg gennem mit venskab med den nu afdøde salmedigter Simon Grotrian fået indblik i poesiens verden og forfattet en samtalebog om litteratur, tro og eksistens.