Fortsæt til hovedindholdet
Relieffer og anden udsmykning i fynske kirker
Hjallese Kirkes relief

Hjallese Kirkes relief

Hjallese Kirke

Hjallese Sogn

Hjallese Provsti

Trosbekendelsen, skibets nordvæg

2008

Agnete Brittasius (f. 1935)

På kirkens nordvæg finder man et trefløjet relief, et såkaldt triptykon. Det blev købt i forbindelse med kirkens 25 års jubilæum i 2008.

Værket er udført af kunstneren Agnete Brittasius. Der er tale om bemalet stentøj. Hovedtavlen består af 15 kvadratiske felter med bibelsk og kristelig symbolik, mens de to sidefløje hver især indeholder seks felter med samme blå grundfarve, som hele værket.


Kilde: Kirkens hjemmeside samt Anne Lie Stokbro: Bag fortællingerne. Om billedkunstneren Agnete Brittasius, 2014