Fortsæt til hovedindholdet
Tekstiler i fynske kirker
Fåborg Kirke antependium

Fåborg Kirke antependium

Faaborg Kirke

Faaborg Sogn

Faaborg Provsti

Antependium 2009

Hanne Vedel (f. 1933)

Fåborg Kirkes antependium. Foto: Mogens Hjort

Antependiet er vævet i uld i forskellige røde farver med indlagte guldtråde. Farverne er afstemt efter kirkens øvrige farver.

Samtidig med antependiet lavede kunstneren også en løber til kirken. Vævemønstret i løberen svarer til vævemønstret i antependiet, men farverne her er dog grå.

Kilde: Menighedsrådet og kirketjeneren.

Finansieringen: Arv efter et sognemedlem.