Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2021
Nyheder

Sidste nyt om corona-håndtering i folkekirken

Arbejdsgivere i folkekirken skal nu kontrollere coronapas for deres ansatte. Samtidig ændres deltagerantallet uden coronapas indendørs til 100 og udendørs til 1000.

Nyt krav om coronapas for ansatte

Arbejdsgivere i folkekirken skal kontrollere coronapas for deres ansatte. Det sker efter, at Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har fastsat regler for statens område, herunder folkekirken.

Kravet gælder fra fredag den 26. november 2021.

Hvordan skal kontrollen foregå?

Der vil blive udarbejdet en vejledning om, hvordan kontrollen kan gribes an, som vil blive lagt på DAP.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har udarbejdet et cirkulære, der nærmere beskriver, hvordan kravet om fremvisning af coronapas skal håndteres på arbejdspladserne.

Læs cirkulæret her: Regler, aftaler og cirkulærer (medst.dk)

Information direkte til de ansatte

Kirkeministeriet vil sende information ud via e-Boks til samtlige ansatte, der har fået udbetalt løn i november 2021.

Ændringer i deltagerantal uden coronapas

Fra mandag den 29. november ændres deltagerantallet: 
Indendørs fra 200 til 100 deltagere

Udendørs fra 2000 til 1000 deltagere.