Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2021
Nyheder

Ny formand for Fyens Stiftsråd

Mikael Krarup er valgt som ny formand for Fyens Stiftsråd, og Doris Krarup Mogensen er valgt som ny næstformand

Mikael Krarup er nye formand i Fyens Stiftsråd

Fyens Stifts nye stiftsråd har valgt sit formandskab. Den nye formand er forhenværende gymnasielærer Mikael Krarup fra Glamsbjerg, som allerede har siddet i Stiftsrådet i to perioder og således har stor erfaring med stiftsrådsarbejde. Mikael Krarup overtager formandsposten efter Erik Vind.

Stiftsrådet vælges for fire år, og på sine første møder vil rådet lægge en strategi og beslutte sine pejlemærker for hele valgperioden.

”Som formand ser jeg frem til en drøftelse af stiftsrådets pejlemærker. Jeg kunne f.eks. forestille mig en opmærksomhed på det liturgi-arbejde, som blev sat i gang af biskopperne i 2016, og som netop nu er underlagt stor bevågenhed,” siger Mikael Krarup.

Stiftsrådets sammensætning:

Stiftsrådet består af biskoppen, domprovsten, én repræsentant for stiftets provster, tre repræsentanter for stiftets præster samt én menighedsrepræsentant fra hvert provsti.

Formidling af kristendom

Den nye formand understreger, at kontakten mellem kirken og det øvrige samfund er vigtig, og han ser gerne, at arbejdet med formidling af kristendom fortsættes gennem undervisningstilbuddet ”Teologisk Undervisning Fyn”.

Mikael Krarup vil arbejde for, at stiftsrådet fortsat kan være med til at sikre den vigtige samtale om tro og kristendom i Fyens Stift. Det sker for eksempel, når stiftsrådet yder økonomisk støtte til det årlige konfirmandtræf, præsternes konvent, stiftsdagen, stiftsårbogen og magasinerne ”Folk og Kirke” og ”Kirkens Veje”.

”Stiftsrådet bør desuden holde et vågent øje med folkekirkens medlemstal på Fyn, og kommunikere om ind- og udmeldingernes bevægelse,” siger han og fortsætter: 

”Stiftsrådet skal også have fokus på de 171 menighedsråd og 11 provstiudvalg og –  inden for de beføjelser, som Stiftsrådet er underlagt – understøtte deres arbejde blandt andet ved at igangsætte og løfte projekter, der er for store til et enkelt råd, og som har manges interesse.”

Stiftsrådet betyder noget

Den nye formand understreger, at han anser stiftsrådet som en væsentlig aktør i folkekirkens arbejde, og at rådets sammensætning giver mulighed for at virke og favne bredt. 

  • lokalt, fordi de læge medlemmer repræsenterer menighedsrådene i deres provsti
  • regionalt, idet de læge og de gejstlige rådsmedlemmer samtidigt varetager hele stiftets interesser
  • indirekte nationalt, fordi de alle i rådsarbejdet er med til at skabe liv og vækst i Folkekirken som helhed.

Næstformand og kommunikationsudvalg

Stiftsrådet valgte også en ny næstformand, nemlig Doris Krarup Mogensen, som ud over sit arbejde i Fyens Stiftsråd også er medlem af bestyrelsen i Landsforeningen af Menighedsråd og bestyrelsen af Fyens Stifts Menighedsrådsforening.

Sonja Rasmussen fra Kerteminde Provsti blev valgt til budgetsamrådet, og Lotte Marnow fra Hjallese Provsti blev valgt som repræsentant til bestyrelsen for den fælles kapitalforvaltning.

Rådet nedsatte desuden et kommunikationsudvalg bestående af Mikael Krarup, Doris Krarup Mogensen, Tine Lindhardt, Ulrika Regina Ljung, Søren-Herluf Mohr Sørensen, Hanne Møller Wolfsberg, Linda Beck Madsen og Finn Poulsen.

Læs mere om Fyens Stiftsråd og rådets opgaver her. Du kan også læse referatet fra det konstituerende møde.