Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2022
Nyheder

Lad din bil op, mens du lader op i kirken

Alle fynske provstier arbejder på at sætte ladestandere op på de parkeringspladser, der ejes af kirken. Provstierne vil også samarbejde med kommuner om placering af ladestandere i mindre sogne.

Som et led i kirkernes vej til at nå målet om reduktion af CO2-udslippet skal der opstilles ladestandere på kirkernes egne p-pladser.
Foto: Thomas Lekfelt Ritzau Scanpix

Af Anette Jorsal

Når klokkerne kimer og kalder til gudstjeneste juleaften i 2024, vil der være rigtig mange kirkegængere, der kan lade deres bil op ude på p-pladsen, mens de selv lader op i kirken. Den 1. januar 2025 skal alle kirker, der har en p-plads med flere end 20 p-pladser nemlig have mindst én ladestander.

Det er sådan set et direktiv fra EU, der har sat de rammer, og på Fyn er alle ti provstier i fuld gang med at finde ud af, hvor ladestanderne skal stå. Peter Lind, provst i Middelfart Provsti, er tovholder på projektet, og han fortæller, at de fynske provstier har indgået et samarbejde med Rambøll, til dels for at bearbejde oplysninger om sognenes parkeringsforhold, dels til at finde de rette ladestandere.

"Vi er nødt til at trække på viden udefra for at finde frem til de ladestandere, der skal stilIes op. I første omgang sender vi alle de nødvendige informationer til Rambøll som f.eks. adresser på alle kirker og sognehuse i de 234 sogne på Fyn. Rambøll ser herefter på hvilke kirker og sognehuse, der er omfattet af reglen, og kommer med forslag til, hvordan det kan løses," siger Peter Lind.

Han håber, at rapporten med oplysninger om, hvor ladestanderne skal placeres, kan være klar i løbet af foråret, og at provstierne herefter kan sende udbudsmateriale ud. Men han er også bevidst om, at det kan tage lidt længere tid, for såvel Nationalmuseet, kongelig bygningsinspektør som fredningsmyndigheder skal involveres ift. rette placering.

"Sådan er systemet, og det er ganske udmærket, for jeg kan også sagtens forestille mig en stander, der ikke ser særlig pæn ud op mod en middelalderkirke," siger Peter Lind.

Det er endnu ikke afklaret hvem, der skal betale, når det kommer til selve etableringen af ladestanderne, men som Peter Lind siger:

"I princippet er det menighedsrådene, der skal betale, men de får jo tildelt deres penge fra deres respektive provstier, men jeg kunne godt forestille mig, at vi i provstierne også finder en form for samarbejde, når ladestanderne skal op."

Han har som tovholder fået mange positive tilbagemeldinger fra menighedsråd, som synes, det er en god ide med ladestandere på kirkens p-plads, blandt andet for at sikre, at kirken kan yde sit bidrag til den grønne omstilling.

Sammen med kommuner

Peter Lind mener også, at der vil være en god mulighed i et samarbejde med kommuner ift. at få ladestandere op i mindre lokalsamfund.

"Vi skal i første omgang sørge for, at vi opfylder de nye krav, men vi kommer helt sikkert også i situationer, hvor det er hensigtsmæssigt, at kirken stiller en ladestander op i et mindre sogn. Vi vil gerne være med til at støtte den grønne omstilling, og vi kan lige så godt arbejde sammen med kommunerne og finde frem til, at det vil være en fornuftig løsning for alle parter, at vi i et lokalsamfund stiller en ladestander op ved kirken. Kirken er som regel meget synlig og nem at finde."