Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2022
Nyheder

Pernille Hach er ny kontorchef i Fyens Stift

Pernille Hach er den 1. maj 2022 ansat som stiftskontorchef i Fyens stift.

Stiftskontorchef Pernille Hach. 
Foto: Ard Jongsma

Fyens Stifts nye kontorchef er nu ansat, og i et stærkt felt har ansættelsesudvalget valgt at ansætte Pernille Hach. Hun bliver dermed biskoppens daglige rådgiver, og det er biskop Tine Lindhardt utrolig glad for.

”Pernille Hach har de rigtige kvalifikationer, og hun har stor indsigt i stiftets forhold. Desuden er hun udstyret med gode samarbejdsevner, og jeg ved, at hun er respekteret og vellidt af såvel medarbejderne i Fyens Stift som af præster, menighedsrådsmedlemmer og stiftets mange samarbejdspartnere. Det er hun også af mig, og jeg glæder mig meget over, at hun nu bliver min nærmeste medarbejder og rådgiver,” siger Tine Lindhardt.

Tre spørgsmål til Pernille Hach

 

Hvad vil du gerne have, at Fyens Stift skal være kendt for?

Fyens Stift skal fortsat være kendt for at være en stiftsadministration, der er i tæt kontakt med sogne og provstier, og som ser det som sin opgave at understøtte menighedsråd og præster i at være kirke lokalt. 

Stiftet skal vejlede, rådgive og sparre med menighedsråd og provstier om, hvad der - inden for de regler og rammer, der nu engang er - giver de gode løsninger lokalt.

Fyens stift er kendt for at være et godt sted at virke som præst, og det skal vi fortsat være. Fyens stift skal have attraktive og bæredygtige præsteembeder og gode arbejdsvilkår for de præster, der bestrider embederne.

Endelig skal Fyens stift skal være kendt for sin samarbejdskultur – det være sig både samarbejde mellem menighedsråd og provstier og stiftsråd, men også samarbejder, der rækker ud over det kirkelige landskab til fx institutioner, foreninger eller civilsamfund. I Fyens Stift er det vigtigt, at man kan møde kirken mange steder.

Hvordan vil man i Fyens Stift mærke, at du er blevet kontorchef?

Jeg håber, man vil mærke min respekt og beundring for det kæmpe engagement, der lægges, og de mange opgaver, der bliver løst af præster, valgte menighedsrådsmedlemmer og ansatte i sognene.

På de indre linjer i stiftsadministrationen skal medarbejderne og jeg i fællesskab finde og udvikle nye veje og rutiner, så vi hele tiden er skarpe på, hvordan vi bedst yder biskop, præster og menighedsråd samt vores kunder i det fælles løncenter FLC en god, kompetent og relevant service. Det er nemlig dem, vi er her for.

Så jeg håber, at man vil mærke både tradition og fornyelse.

Hvad har du lavet før?

Jeg har været ansat i Fyens stift siden 2009. Jeg kom nærmest samtidigt med, at det vi stadig kalder ”de nye overenskomster” for kirkefunktionærer blev indført. 

Før det har jeg bl.a. været ansat i Ingeniørforeningen i ca. 10 år. Først som faglig konsulent og senere som chef for den afdeling, der dengang hed ”Netværk og Videndeling,” og som fokus havde at stå til rådighed for lokale og ingeniørfaglige netværk blandt foreningens medlemmer. Mine opgaver i Ingeniørforeningen mindede på mange måder om de opgaver, stiftet løser i forhold til at understøtte frivillige og folkevalgte.  

Jeg har også i et par år været adjunkt på Svendborg Handelsskole, hvor jeg underviste i samfundsfag og organisation. Begge dele har givet mig gode erfaringer og kompetencer, som jeg fortsat vil gøre brug af i min nye stilling.

Jeg er uddannet cand. polit. fra Københavns Universitet. De sidste mange år har jeg været chefkonsulent og souschef i Fyens Stift

Sådan ansættes en stiftskontorchef

Det er en lang proces at ansætte en stiftskontorchef

Biskoppen, Kirkeministeriet, stiftamtmanden, en kontorchef fra et andet stift samt medarbejderrepræsentanter fra Fyens Stift har deltaget i ansættelsesprocessen, som også indeholdt et testforløb. 

Det laver en stiftskontorchef

Stiftskontorchefen i Fyens Stift er Amanuensis (juridisk rådgiver) for biskoppen og personalechef for stiftets personale. Hun har også særlige opgaver vedrørende administration, løn og tillæg for folkekirkens præster.