Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2023
Nyheder

Folkekirkens parter sender fælles brev til kirkeministeren

I historisk forening har en bred vifte af folkekirkens aktører onsdag sendt et brev til kirkeministeren om Store Bededag

Foto: Ard Jongsma

PRESSEMEDDELELSE

Provsteforeningen, Præsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd, stiftsrådene, Indre Mission, Grundtvigs Forum, Tidehverv og biskopperne har i forening sendt en udtalelse til kirkeminister Louise Schack Elholm med samme budskab, som biskopperne sendte til kirkeministeren og regeringen i sidste uge.

Her udtrykker kirkens parter både forundring over og mistillid til regeringens brud med traditionen "for samtale, diskussion og inddragende demokrati,” og udtrykker håb for, ”at der fremover vil være et mod til at fortsætte den danske samfundsmodel, der er kendetegnet ved samtale og inddragelse.”

 

Fakta

Læs brevet

Det er med forundring og tristhed, at vi konstaterer, at Regeringen fremsætter forslag til lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag.

 

Siden Grundlovens indførelse i 1849 har der været en forståelse for, at Regering og Folketing har hørt folkekirkens parter, når der blev lovgivet om folkekirkens ydre anliggender og ved kongelig resolution fastsat regler for de indre anliggender.

 

Gennemførelsen af ovennævnte lov vil være et markant brud med denne tradition.

 

Vi vil fremover kæmpe for, at folkekirkens tradition for samtale, diskussion og inddragende demokrati ikke lider skade ved dette tillidsbrud, og vi håber og beder til, at der fremover vil være et mod til at fortsætte den danske samfundsmodel, der er kendetegnet ved samtale og inddragelse.

 

 

Med venlig hilsen

 

Landsforeningen af Menighedsråd v. formand Søren Abildgaard

Haderslev stiftsråd v. formand Per Søgaard

Aarhus stiftsråd v. formand Ann Dahy

Viborg stiftsråd v. formand Carlo Nørby Hald

Aalborg stiftsråd v. formand Karsten Konradsen

Ribe stiftsråd v. formand Lars Hansson og næstformand Else Marie Madsen

Helsingør stiftsråd v. formand Søren Ødum Nielsen

Fyens stiftsråd v. formand Mikael Krarup

Roskilde stiftsråd v. formand Bodil Therkelsen

Københavns stiftsråd v. formand Jens Andersen

Lektor Kirsten Margrethe Andersen, formand for Grundtvigsk Forum

Generalsekretær Jens Medom Madsen, vicegeneralsekretær Peter Nord Hansen, Indre Mission

Sognepræst Agnete Raahauge, redaktør af Tidehverv

Sognepræst Pernille Vigsø Bagge, formand for Præsteforeningen

Provst Annette Brounbjerg Bennedsgaard, formand for Provsteforeningen

 

Ulla Thorbjørn Hansen, biskop over Roskilde Stift 

Peter Birch, biskop over Helsingør Stift 

Marianne Gaarden, biskop over Lolland-Falsters Stift 

Tine Lindhardt, Biskop over Fyens Stift 

Thomas Reinholdt Rasmussen, biskop over Aalborg Stift 

Henrik Wigh-Poulsen, biskop over Aarhus Stift

Henrik Stubkjær, biskop over Viborg Stift 

Elof Westergaard, biskop over Ribe Stift, 

Marianne Christiansen, biskop over Haderslev Stift 

Peter Skov-Jakobsen, biskop over Københavns Stift