Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2023
Nyheder

Fra tillidsrepræsentant til provst

48-årige Finn Johannes Lyngholm Rønnow er fra den 1. september ny provst i Hjallese Provsti. 

Finn Johannes Lyngholm Rønnow er ny provst i Hjallese Provsti

Af Marianne Holst Hyrlov

Samarbejde er et nøgleord for Finn Rønnow, som fra den 1. september er ny provst i Hjallese Provsti. Provstiet er med sine mere end 79.000 folkekirkemedlemmer Fyens Stifts største.

Finn Rønnow kommer fra en stilling som sognepræst i Taulov ved Fredericia. Både i Taulov og i sit tidligere embede som præst for det danske mindretal i Sydslesvig har han været tillidsrepræsentant for præsterne. Han forventer, at erfaringerne som tillidsrepræsentant kommer ham til gode i provsteembedet.

”Det er væsentligt for mig at samarbejde med præsternes repræsentanter. Det gælder både tillidsrepræsentanten, arbejdsmiljørepræsentanten og præsterepræsentanten i provstiudvalget. Det er så vigtigt med udveksling af erfaring, tanker og gode ideer,” siger han.

Mere ansvar

Finn Rønnow har ud over sin erfaring som tillidsrepræsentant også været provstiudvalgsmedlem og stiftsrådsmedlem, så provstiet får en leder, der er godt hjemme i folkekirkens organisation. Provsteuddannelsen begynder han på, så snart han er tiltrådt i embedet.

”Jeg har i nogle år gået med tanken om, at det kunne være spændende at få mere ansvar på et højere niveau, så jeg glæder mig til arbejdet som provst,” siger han og fortsætter:

”Biskoppen, provstiudvalget, Paarup Sogns Menighedsråd samt de præster jeg har talt med har alle talt positivt og godt om det, der foregår i Hjallese Provsti. Den udvikling skal vi fortsætte med, så ingen er i tvivl om, at folkekirken på mange måder forkynder, at det der skete for snart 2000 år siden, gør en langt større forskel for os, end vi er klar over”.

Arbejdsplads centralt i Odense

Finn Rønnows provstikontor er placeret i Folkekirkens Hus midt i Odense. Her deler han arbejdsplads med domprovst Regina Ljung samt sekretærerne for de to Odense-provstier.

Privat flytter han ind i provsteboligen i Villestofte sammen med sin hustru, som er folkeskolelærer i Børkop, og deres døtre, Hannah på 12 og Karlotta på 8 år.

”Min familie og jeg glæder os til at flytte til et sted, som har mange forskellige kvaliteter. Hjallese Provsti er både by og land og meget mere – landligt miljø og pulserende byliv. Begge børn er håndboldpiger, og de glæder sig til at møde det lokale håndboldliv,” siger han.

Stikker fingeren i jorden

Det er svært at lokke helt konkrete planer og initiativer ud af Hjallese Provstis ny provst, for han insisterer på at stikke fingeren i jorden og tale med mennesker i provstiet, før han kommer med bud på fremtidsplaner.

”Der er jo rigtig mange præster i Hjallese Provsti med masser af erfaring, som gør ting, som har fungeret godt i årevis. Det skal jeg selvfølgelig ikke ind og ændre noget ved. Jeg skal ind og lære, hvordan folk arbejder, hvad de tænker, og hvordan man er kirke i Hjallese Provsti,” forklarer han.

Dog løfter han sløret for, at han vil have blikket rettet mod arbejdsmiljø, arbejdet med børn og unge, grøn omstilling – og så helt generelt det vigtige samarbejde. Både samarbejde mellem præster og samarbejde mellem præster, menighedsråd og ansatte ved kirkerne. Her kan den nye økonomilov være et redskab.

”Den nye økonomilov åbner op for flere og enklere muligheder for samarbejde også over sognegrænserne, og de muligheder må gerne bruges. Blandt andet fordi samarbejde er virkelig godt for arbejdsmiljøet,” slutter han.

Fakta

Finn Rønnow afløser som provst i Hjallese Provsti Paw Kingo Andersen, som går på pension.  

 

Han kreeres (indsættes) som provst som en højtidelig del af Landemodegudstjensten i Odense Domkirke den 30. september.

 

Provsteembedet udgør 75% af Finn Rønnows nye stilling. De resterende 25% af tiden er han sognepræst i Paarup Pastorat