Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2023
Nyheder

Ny kirkegårdskonsulent i Fyens stift

Fremover står landskabsarkitekt Benedikte Piil klar til at rådgive menighedsråd, provstiudvalg og stiftsøvrighed om anlæg og indretning af kirkegårdene i Fyens Stift

Benedikte Piil er ny kirkegårdskonsulent i Fyens Stift
Foto: Ingrid Riis

Af: Marianne Hyrlov

For landskabsarkitekt Benedikte Piil går en drøm i opfyldelse, når hun den 1. juli 2023 begynder som kirkegårdskonsulent i Fyens Stift.

”Jeg har altid interesseret mig for planter og deres dyrkning, og på kirkegårdene ses et meget bredt spekter af både urter og vedplanter – ofte på en måde, hvor hver plantes gode egenskaber kommer til udtryk for bedste vis,” siger hun.

Hun glæder sig til at hilse på de mange mennesker, som er tilknyttet kirkerne og kirkegårdene i Fyens Stift og også til at lære kirkerne og kirkegårdene at kende.

Kontakt til kirkegårdskonsulenten:
 

Landskabsarkitekt Benedikte Piil 
Parkvej 5 
4990 Sakskøbing 
Telefon: 40427251 
E-mail: b@piil.net 
web: www.piil.net 

Som den største udfordring for kirkegårdene nævner hun, at mange landsbykirkegårde står med alt for store kirkegårdsarealer. Der bliver flere og flere ledige gravsteder og færre til at betale for kirkegårdens drift.

Desuden bliver langt de fleste kremeret, og urnegrave kræver mindre plads end kistegrave. Løsningen kan ifølge Bennedikte Piil være en omlægning af kirkegården.

”Når kirkegårdene får omlagt nogle af de inaktive kistegravsteder til arealer med træer, buske og stauder, så kan der tilbydes flere forskellige begravelsesformer, og samtidig bliver kirkegården mere grøn og frodig, fordi der ikke skal være så mange perlestensbelagte arealer – og det uden at driftsudgifterne stiger,” siger hun.

Hun peger også på, at omkostningerne til hækklipning falder, når nogle af de klippede hække fjernes, og det giver en besparelse, eller også bliver der midler til andre driftsopgaver.

Jordens ressourcer

Benedikte Piil fokuserer på, at vi bruger jordens ressourcer fornuftigt og ikke fråser med dem.

”Der skal også være ressourcer til, at vores efterkommere kan leve et godt liv,” siger hun og fortsætter:

”Jeg er optaget af, at kirkegårdene beplantes, så de får et frodigt plantedække. Når jordoverfladen er tæt bevokset, så lys ikke når jordbunden, så begrænses muligheden for at frø kan spire, og behovet for ukrudtsbekæmpelse mindskes. Det er ressourcebesparende og giver en bedre jordbund efter nogle år.”

Når det gælder gravsten, mener hun, at det er en udfordring, at mange kirkegårde vælger at kassere de ikke-bevaringsværdige gravsten og sende dem til knusning.

”De fleste gravsten og de fleste sokler kunne sagtens genbruges, og der findes nogle få stenhuggere, som sælger genbrugs-gravsten. Stenene bliver bearbejdet, så sporene af den tidligere inskription væk, men som køber af sådan en gravsten skal man mentalt kunne acceptere, at stenen er genbrug,” siger hun.

Interesserer sig for historien

Benedikte Piil interesser sig også for såvel kirkegårdenes som kirkernes historie.

”Ethvert projekt på en kirkegård skal have en forankring i de eksisterende forhold, og løsningerne skal respektere og forholde sig til stedets historiske udvikling. Man kan ikke - som på et privat areal - bare fælde alt det eksisterende og begynde på en frisk,” forklarer hun

Kirkerne ser hun som et meget smukt kulturhistorisk element i vores samfund.

”De er for mig en del af det at være kristen og dansk,” slutter kirkegårdskonsulenten.

Fakta om kirkegårdskonsulentens arbejde

Kirkegårdskonsulenten er rådgiver for menighedsråd, provstier og stiftsøvrigheden.

 

Kirkegårdskonsulenten rådgiver i sager vedrørende anlæg, udvidelse og indretning af folkekirkens kirkegårde. Desuden rådgiver hun om opførelse af bygninger på kirkegårde samt i sager om kirkegårdenes nære omgivelser.

 

Kirkegårdskonsulenten afgiver efter anmodning erklæring i sager, der vedrører hendes fagområde.

 

Kirkegårdskonsulenten må ikke påtage sig projekteringsopgaver for menighedsråd i sit område, medmindre stiftsøvrigheden undtagelsesvis godkender det.