Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2023
Nyheder

Kirkens vigtige opgave for demensramte

To fynske præster og en musikterapeut holdt oplæg om kirkernes rolle i det demensvenlige lokalsamfund på Alzheimerforeningens konference

Sognepræst Camilla Balslev holder oplæg på demenskonference

Af:Sognepræst ved Dalum kirke, Lars Hagensen og sognepræst ved Vor Frue kirke, Odense, Camilla Balslev

Alzheimerforeningens landsdækkende demensvenkonference blev i år afholdt i Odense. Som repræsentanter for folkekirken var vi indbudt til at holde et afsluttende inspirationsoplæg om kirkernes rolle i demensvenlige lokalsamfund.

Baggrunden for invitationen var, at vi over flere år konkret har udviklet velfungerende demensgudstjenester. Desuden har vi et flerstrenget samarbejdet med Odense kommune om at gøre byen demensvenlig. Og endelig oplever vi, at der efterhånden er opnået en forståelse af, at kirkens rum er alles rum, hvor der tales et fællesmenneskeligt sanseligt og rituelt sprog.

Vi holdt inspirationsoplægget sammen med musikpædagog og musikterapeut Rikke Petersen, som fik forklaret tilhørerne, at sang og musik er afgørende for demensramte i forhold til det sanselige sprog.

Responsen fra tilhørerne, der hovedsageligt var kommunale beslutningstagere, var positiv, og forståelsen af at der indenfor folkekirken arbejdes seriøst med gerontoteologi (teologi for ældre mennesker) voksede.

Der er på landsplan et kirkeligt landsnetværk, hvoraf en del medlemmer har taget en særlig uddannelse i gerontoteologi i FUV-regi. Her kvalificeres præster, Kirke- og kulturmedarbejdere og musikere teologisk, musisk og sundhedsfagligt til at arbejde med den særlige målgruppe som demensramte udgør.