Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2023
Nyheder

Kristne og muslimer mødes ansigt til ansigt uden skjulte dagsordener

Læs beretningen om årets leder og netværks-konference for kristne og muslimer. Temaet var "køn, religion og spiritualitet"  

Jesper Hougaard Larsen til venstre i billedet i samtale med andre konference-deltagere.

Af: Jesper Hougaard Larsen, præst for flygtninge og indvandrere ved Odense Domkirke og projektleder ved Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense. Desuden med i Det mellemkirkelige Udvalg i Fyens Stift.

Kristent-Muslimsk Samtaleforum har siden 2006 eksisteret som netværk for kristne og muslimske ledere i Danmark gennem årlige konferencer. Formålet er at fremme kendskab og relationer på tværs af trosforskelle. Fyens Stift er sammen med landets øvrige stifter initiativtager til ”Folkekirke og Religionsmøde”, som faciliterer konferencen.

I 2022 konferencen blev konferencen afholdt i Odense, hvor Odense Domkirke lagde lokaler til, og i dagene 10. – 11. november 2024 var det Dansk Muslimsk Union i Hvidovre, der var værter.

Emnet for årets konference var KØN, RELIGION OG SPIRITUALITET. Ønsket med årets tema var på den ene side at undersøge, hvordan synet på køn kommer til udtryk i kristne og muslimske traditioner samt på den anden side, hvordan mennesker af forskelligt køn forholder sig til religion og spiritualitet.

Paneldebat

På første dagen var der en faglig paneldebat under overskriften: ”Maria/Maryam og Abraham/Ibrahim – hvad fortæller de to religiøse figurer i Bibelen og Koranen os om køn i dag.” 

De kristne panelister var:

  • Marianne Aagaard Skovmand (præst i Nyborg, phd og forfatter), som med afsæt i sin bog ”De skjulte ledere – Om kvinderne i den tidlige kristendom” især satte fokus på ikke bare Jomfru Maria men også Maria Magdalene.
  • Søren Holst (lektor i Det gamle Testamente på Københavns Universitet), som præsenterede Abrahamskikkelsen i Bibelen og den betydning Abraham har haft i både jødedom og kristendom.
  • Søster Anna Mirjam Kaschner (Priorinde og sekretær for Den nordiske katolske Bispekonference), som i sit indlæg havde fokus på den rolle Mariaskikkelsen spiller i katolsk trospraksis.

De muslimske panelister var:

  • Zainab Nazrati (Medicinstuderende, radiovært og religiøs underviser i Dansk Islamisk Kvindesamfund), som i sit oplæg talte om Marias betydning for muslimer.
  • Mufti Imran bin Munir Husayn (kandidat i islamiske studier fra Københavns Universitet, forfatter og uddannet indenfor islamisk teologi og jura) fortalte om Abraham, som i muslimsk tradition har profetstatus i modsætning til den kristne forståelse af Abraham som stamfader og patriark.
  • Hasib Nasiri (som er i gang med sin doktorafhandling i Systematisk Teologi på Uppsala Universitet) forsker i islamisk religionskritik. Derudover er han aktiv i Danmarks eneste kvindemoské (Mariam Moskéen i København).

Noget af det unikke ved disse konferencer er, at der fra arrangørernes side er sat god tid af til samtale og samvær i forbindelse med oplæggene. Ved alle borde sad vi 3 kristne og 3 muslimer, og således var rammerne for en god, lødig og udfordrende debat i bedste orden.

I en tid og i en verden, hvor modsætningerne mellem religioner (især modsætningen mellem kristendom og islam og mellem jødedom og islam) er det, som i den offentlige debat fylder mest, er disse konferencer, hvor kristne og muslimer mødes ansigt til ansigt uden skjulte dagsordener, af uendelig stor betydning. Vel er der forskelle, der er til at tage at føle på, mellem kristne og muslimer. Og vel er der forskelle indbyrdes i de muslimske kredse og indbyrdes blandt kristne. Det hindrer heldigvis ikke for en åben drøftelse af vigtige emner for både kristne og muslimer.

Den norske teolog Oddbjørn Leirvik har for nogle år siden skrevet: ”Spændinger og konflikter er ofte større indenfor den enkelte religion og kultur end mellem religionerne og kulturerne”. Disse ord er vigtige at have med i tankerne, når vi er vidner til ulykkelige og tilsyneladende uløselige konflikter rundt omkring i verden, især i den aktuelle situation i Israel/Palæstina.

I den afsluttende debat mellem de 6 paneldeltagere blev det klart, at kristne og muslimer er både enige om meget og uenige om meget. Det blev også tydeligt, at kristne indbyrdes og muslimer indbyrdes langt fra er enige om fortolkning og trospraksis, når det gælder emner som køn og spiritualitet.

Noget af det vigtigste jeg tog med fra første dagen, var Hasib Nasiris tanker om religionskritik i islam. Oftest opfatter vi religionskritik som et vestligt fænomen, det var derfor interessant at møde en forsker med muslimsk baggrund, som er dybt optaget af religionskritik.

Et minuts stilhed for krigens ofre

På anden dagen var der oplæg af religionssociolog Brian Arly Jacobsen fra Københavns Universitet. Han har i sin forskning arbejdet med mænds og kvinders tilgang til religion. Er der forskel på de to køns tilgang (eller de 60 køns tilgang, hvis man mener, der er flere end to køn) til det religiøse og det spirituelle. Temaet fik virkelig mange deltagere til at blande sig i debatten, og det blev tydeligt, hvor forskelligt man ser på køn og spiritualitet ikke bare mellem de to religioner men også indenfor de to religioner.

Konferencens sidste punkt var en ”pilgrimsvandring” med tid til dialog to og to om årets tema. Jeg havde fornøjelse at gå 45 minutter med en dansk muslimsk deltager med irakisk baggrund, hvor vi i samtalen kom omkring væsentlige emner. Vandringen gik til den muslimske gravplads i Brøndby, hvor bl.a. hospitalsimamen fra Rigshospitalet fortalte om begravelsespladsens historie og om de ritualer, der er forbundet med dødsfald og begravelse i muslimske traditioner. Alle muslimer bliver jordfæstet, men på spørgsmålet om fremtiden vil kunne give mulighed for kremering holdt hospitalsimamen døren på klem.

Inden vi sagde farvel opfordrede arrangørerne os alle til et minuts stilhed for at mindes de uskyldige ofre i krigen i Israel/Palæstina. Og det gav rigtig god mening at vi sammen sluttede af på denne måde.

Efter to intense dage blev jeg (og forhåbentlig mange andre deltagere) klogere på egne og andres trosforestillinger og kønsanskuelser.

I 2024 afholdes næste konference, hvor det er en kristen kirke, der er vært.

Ved hvert bord sad tre kristne og tre muslimer, hvilket gav rammer for en god debat.