Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2023
Nyheder

Mads Davidsen er ny biskop for DSUK 

Mads Davidsen bliver tilsynsførende for Danske Sømands- og Udlandskirkers præster i Thailand, Australien, Canada og Argentina. 

Det bliver virkelig spændende at opleve og tale om, hvad det vil sige at være luthersk-evangelisk kirke i udlandet, siger Mads Davidsen.
Foto: Ard Jongsma

Pressemeddelelse fra DSUK: 

Biskop over Fyens Stift, Mads Davidsen, er udpeget som tilsynsførende biskop for Danske Sømands- og Udlandskirker.

Det er med stor glæde, at Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) har modtaget denne besked fra Kirkeministeren. Mads Davidsen bliver tilsynsførende for vores danske udlandspræster i Thailand, Australien, Canada og Argentina. Samtidig indtræder Mads Davidsen i DSUK’s bestyrelse.

Formand, Anne E. Jensen siger:

”Bestyrelsen ser frem til et frugtbart samarbejde med Mads Davidsen til gavn for de udsendte danske præster og deres menigheder i udlandet såvel som DSUK generelt. Den nære tilknytning til folkekirken er væsentlig for sømands- og udlandskirkernes eksistens, og de tilsynsførende biskoppers indsats og besøg ved kirkerne i udlandet er højt værdsat.”

Og Mads Davidsen supplerer:

”Jeg er meget glad for udnævnelsen og ser frem til arbejdet i DSUK og til besøgene i de danske kirker rundt om i verden. Det bliver virkelig spændende at opleve og tale om, hvad det vil sige at være luthersk-evangelisk kirke i udlandet. Jeg håber, jeg kan bidrage til at inspirere og opmuntre til dette gode arbejde ude i verden, ligesom jeg er sikker på, at samtalerne med alle i DSUK kan bringe en masse læring hjem til folkekirken, og at det vil inspirere mig i mit embede som biskop over Fyens Stift.”

De tilsynsførende biskopper, Peter Skov-Jakobsen, Københavns Stift, Marianne Christiansen, Haderslev Stift, og nu Mads Davidsen, Fyens Stift fører tilsyn i henhold til kgl. resolution af 17. februar 2010. Tilsynet omfatter udsendte præsters embedsvirksomhed, som skal følge den danske folkekirkes liturgiske og rituelle forskrifter i det omfang, at udenlandske bestemmelser ikke er til hinder derfor. Udlandsprovsten, Selma Ravn, har et nært samarbejde med biskopperne, og visitats sker oftest ved både biskop og udlandsprovst.

Mads Davidsen overtager opgaven efter biskop over Lolland-Falsters Stift, Marianne Gaarden, som har ønsket at fratræde funktionen som tilsynsførende. ”Der skal lyde en stor tak til Marianne for hendes store indsats for DSUK”, tilføjer Anne E. Jensen.