Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2024
Nyheder

Folkekirkens fremtid besøgte Fyn

To gange på en uge havde Fyens Stift den store ære at få besøg af vordende præster

 Arrangementet ”24 timer i Fyens Stift” for teologistuderende fra København og Aarhus indledtes fredag eftermiddag med en andagt i Sankt Nicolai Kirke i Svendborg, forestået af sognepræst Mette Jørgensen. 

Tekst og foto: Torkil Jensen, Uddannelseskonsulent for præster i Fyens Stift

Det begyndte fredag eftermiddag i Svendborg, hvor 25 teologistuderende fra København og Aarhus havde meldt sig til arrangementet ”24 timer i Fyens Stift” arrangeret af teologisk medarbejder Hanne Uhre Hansen og uddannelseskonsulent Torkil Jensen. 

Holdet blev i hast indkvarteret på et hotel ved Svendborg Banegård, og det tætpakkede program begyndte med en andagt i Sankt Nicolai Kirke, hvor sognepræst Mette Jørgensen holdt en markant prædiken for de vordende præster. 

Efterfølgende var Mette blevet bedt om at fortælle om ”præstens kerneopgaver” og allerede her viste det sig, at vi havde fået besøg af nogle spørgelystne studerende. Det blev en intens time som sluttede med, at de studerende skulle stille hinanden spørgsmål om præstelivet og de tanker/fordomme, der følger med ud fra samtalekort.

Mai Bjerregaard Andersen fortalte om sit arbejde som korshærspræst, arresthuspræst og præst for Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Svendborg. 

Herfra gik det i rask trav ad Møllergade til Kirkens Korshærs lokaler, hvor korshærspræst mm. Mai Bjerregaard havde fået hjælp af en pakistansk kvinde til at forberede et lækkert aftensmåltid inden hun bagefter fortalte om sit arbejde som funktionspræst; et emne, der ofte er underbelyst i uddannelsen af de kommende præster. 

Foruden at være korshærspræst fungerer Mai Bjerregaard også som arresthuspræst og præst for Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Svendborg. Det blev et spændende indblik i en verden, der er fremmed for de fleste. Blandt meget andet fortale Mai om vigtigheden af regelmæssighed; man kan for eksempel ikke ændre på, at hun sidder i Kirkens Korshærs lokaler og hjælper på en fast ugedag. Det skal ligge fast for at fungere.

Leon Torp Nielsen fortalte de teologistuderende om samarbejdet mellem organist og præst

Dagens officielle program sluttede med besøg i Vor Frue Kirkes flotte sognehus, hvor Peder Rønnow og Leon Torp fortalte om det vigtige samarbejde mellem præster og kirkefunktionærer repræsenteret ved en organist og en kordegn. Det er vigtigt, at medarbejdere ved en kirke bruger hinanden og hinandens kompetencer. Man skal som præst for eksempel ikke være bange for at trække på organistens lokalkendskab og musikerfaring, lige som det er vigtigt at tænke de øvrige faggruppers arbejdsforhold ind i sin egen planlægning. Et godt arbejdsmiljø er vigtigt; det er der også fokus på i øjeblikket.

Jeg er ikke helt sikker på, at dagens program sluttede her; Svendborg er kendt for sine mange ”vandhuller” men undertegnede skulle være klar til næste dag, så her slutter referatet af første dag.

Lørdag morgen kl. 8! Kørte bussen os til Bregninge Kirke på Tåsinge, hvor sognepræst Bjarke Lynning Nielsen, der er i gang med præsternes obligatoriske efteruddannelse, kaldet NY PRÆST havde købt ind til et overdådigt morgenbord, som holdet sultent kastede sig over, mens Bjarke fortalte om at være ny præst i almindelighed og ny præst på Fyn i særdeleshed. Han følte sig vel modtaget, men mærkede stadig, at meget er nyt og at tingene tager længere tid i starten. Også her var spørgelysten stor og der blev ryddet godt op i de spørgsmål som fyldte hos deltagerne. Hvordan er det at bo i en kæmpe præstegård, hvordan færdes man i byen som ”kendt” og meget mere.

Bussen kørte herefter holdet til Odense, hvor vi havde en aftale med provst Finn Rønnow, der fortalte om ledelse og om sine tanker med at hjælpe præster i gang. Efter mødet med provsten gik vi over i den gamle latinskole (Odenses ældste verdslige bygning) hvor sognepræst Jørgen Samsing Bendixen som hovedbestyrelsesmedlem i Landsforeningen af Menighedsråd var blevet bedt om at repræsentere præsternes vigtigste samarbejdspartner, menighedsrådene. Det er vigtigt, at præsten også er medlem af menighedsrådet og dermed for eksempel har arbejdsgiveransvar for de funktionærer, han eller hun skal samarbejde med i det daglige. Der er vist mange fordomme om menighedsråd blandt de studerende, og tanken med netop dette møde var fra planlæggernes side at få skabt et mere positivt billede af menighedsråd. Som afslutning blev holdet vist rundt i den smukke, nyrestaurerede Vor Frue Kirke i Odense, inden vejen gik til Fyens Stifts lokaler, hvor biskop Mads Davidsen holdt døren åben.

Mads Davidsen holdt et meget spændende oplæg, hvor man kunne fornemme hans erfaring med studerende og hvor de mange visioner omkring afhjælpning af præstemanglen kom til orde. Herefter var der en livlig dialog med holdet om, hvad en biskop laver, og hvad man kan forvente, når man søger stillinger på Fyn.

Så var de studerendes kræfter nok også brugt op og det var nogle trætte, men også glade studerende, der forsvandt ud i Odenses gader inden turen gik tilbage til København og Aarhus.

Besøg fra pastoralseminariet

Holdet fra Pastoralseminariet i København indledte besøget på Fyn med et veldækket morgenbord i Flødstrup Præstegård, hvor sognepræst Mette Christina Juul fortalte om at være ny præst på Fyn og om sin egen vej fra jura til teologi.

Onsdag den 20. marts gik udflugten fra Pastoralseminariet i København også til Fyn. Der er 29 på dette forårshold, som aldersmæssigt spænder vidt, og som dels repræsenterer kandidater fra det teologiske fakultet, dels den nye §1a ordning.

Holdet og dets lærer Jens Rønn Sørensen blev afhentet af uddannelseskonsulent Torkil Jensen på Nyborg Station og derefter kørt til Flødstrup Præstegård, hvor sognepræst Mette Christine Juul ventede sammen med sit lille konfirmandhold og et morgenbord.

Mette fortalte veloplagt om at være ny præst, om at komme fra Nørrebro til Østfyn og om at komme fra et job som jurist til præstegerningen. Her fornemmede man, hvor tæt på at kunne komme i gang, deltagerne er. Faktisk kunne de fra denne 20. marts begynde at søge præstestillinger.

Der var sat en time af til besøget i Flødstrup, og det var ikke et minut for meget. Heldigvis nåede vi også de spørgsmål, som konfirmanderne var blevet bedt om at forberede, og dem blev der svaret beredvilligt på.

Bussen kørte derefter holdet til Odense, hvor det igen var Vor Frue Kirke og Jørgen Samsing Bendixen, der var blevet bedt om at tale menighedsråd og præst. Også denne gang var Jørgen flankeret af sin menighedsrådsformand gennem mange år Birgit Marie-Louise Nielsen.

Og igen gik holdet efterfølgende til Stiftets lokaler, hvor frokosten ventede.

Anne Monk Jensen og Signe Lehmann Platz fortalte deltagerne fra Pastoralseminariet om Fyens Stift, og hvordan nye præster bliver modtaget.

Stiftsmedarbejderne Anne Monk Jensen og Signe Lehman Platz gav herefter en præsentation af Fyens Stift og ikke mindst af den måde, vi modtager nye præster. Alle indbydes til en introduktion i Stiftet, hvor man gennemgår nogle af alle de regler, der findes, nogle af de valg, der skal træffes (varmeordning, el-ordning osv. Hvis man bor i tjenestebolig) og ikke mindst lønsedlen. 

Også her var spørgelysten stor og tiden fløj hurtigt indtil det var tid til at gå fra Stiftets lokaler til bispeboligen, hvor biskop Mads Davidsen ventede sammen med et kaffebord. 

Holdet fra Pastoralseminariet afsluttede dagen med kaffe i bispegården.

Biskoppen holdt et oplæg, der var rettet til de studerende, der jo er meget tæt på at skulle i gang og fortalte blandt andet om de vikarer, der er blevet ordineret til stillinger, der ellers ville være kommet i genopslag med det samme. Igen var der stor spørgelyst og biskoppen gjorde meget ud af, hvad han lægger vægt på i ansøgninger. Som eksempel kan nævnes frivilligt arbejde og relevante studiejobs. De studerende blev også spurgt om, hvad de lægger mærke til i et opslag om et ledigt embede, og her blev blandt andet brugt udtrykket, at menighedsrådet gerne må ”smile gennem beskrivelsen” Det kan let blive en lidt tør opremsning, før man når frem til det, der er specielt for netop dette sted,

Kl. 17.22 kørte toget mod København og endnu et besøg var afsluttet. Men vi håber naturligvis, at vi ser dem alle sammen igen, når de kommende ledige stillinger i Fyens Stift skal besættes.