Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2024
Nyheder

Inge Dalsgaard Jensen går på pension

Efter 23 år som provst i Midtfyn Provsti går Inge Dalsgaard Jensen på pension den 31. marts 

Inge Dalsgaard Jensen på prædikestolen i Odense Domkirke i 2022.
Foto: Lasse Skov

Når Inge Dalsgaard Jensen går på pension med udgangen af marts 2024 ser hun med glæde tilbage på sine 45 års arbejde i folkekirken - heraf 23 år som provst i Midfyn Provsti. 

Hun blev ansat som præst i Dalum i 1980, men allerede året før forberedte hun ikke mindre end otte konfirmandhold i Pårup og Dalum. I 1986 blev hun præst i Sdr. Nærå, og i 2000 blev hun provst i Ringe, senere Midfyn Provsti. 

"Det har været et spændende og givende arbejde, og det har været et privilegium at have så gode præster og menighedsråd i provstiet. De gør et stort arbejde for at give folk et tilhørsforhold til kirke og kristendom," siger hun og fortsætter: 

"Nu ser jeg frem til selv at kunne tilrettelægge min tid, men samtidig ved jeg, at jeg kommer til at savne samværet og samarbejdet med de mange mennesker, som på forskellig vis bringer nyt ind i det kirkelige arbejde." 

De frivillige omkring kirken har haft en særlig plads i Inge Dalsgaard Jensens hjerte: 

"Som præst har jeg har haft det privilegium at arbejde sammen med engagerede mennesker, som er interesserede i deres kirke og i kirkelivet i sognet. Mennesker der frivilligt har brugt en stor del af deres tid på arbejdet for kirken. Jeg har oplevet, at kirkens tilstedeværelse i sognet har meget stor betydning, også for mennesker, der ikke bruger kirken så meget i det daglige," siger hun.

En pioner

Inge Dalsgaard Jensen har i al sin tid i som præst og provst været optaget af at tilpasse kirken til den tid, vi lever i. 

"Det gælder for eksempel arbejdet med Grøn Kirke og i samarbejdet i provstiet og med institutioner uden for kirken," fortæller hun.

Biskop Mads Davidsen fremhæver, at Inge Dalsgaard Jensen har været en foregangskvinde. 

"Inge har på sin egen stille facon været en pioner. Hun blev præst på Fyn i en tid, hvor kvindelige præster var en sjældenhed, og hun begyndte ovenikøbet sin præstegerning med et nyfødt barn og kun 14 ugers barselsorlov. Jeg tager hatten af for Inges mange års dygtige arbejde som provst og præst, og jeg kommer til at savne hende i kredsen af provster," siger han.

En tid til alting 

Inge Dalsgaard Jensen er lige flyttet fra sin præstebolig i Sdr. Nærå, og skal nu finde sig tilrette i sin nye tilværelse. 

"Der er en tid for alting. Jeg ser tilbage på de mange år som præst og provst med taknemlighed, slutter hun.

Indtil der er ansat en ny provst i Midtfyn Provsti, varetages opgaven af Lars Ole Jonssen, som er provst i Faaborg Provsti.