Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2024
Nyheder

Ny provst i Kerteminde-Nyborg provsti

51-årige Simon Talbo Linneberg Stubkjær er fra den 1. maj ny provst i Kerteminde-Nyborg Provsti.  

Simon Talbo Linneberg Stubkjær

Simon Talbo Linneberg Stubkjær vil være med til at sætte retningen for folkekirkens udvikling

Af Marianne Hyrlov

”God ledelse er afgørende for, om medarbejderne trives og udvikler sig, og jeg vil gerne være med til at give præster og menighedsråd de bedst mulige arbejdsbetingelser.”

Sådan siger Simon Talbo Linneberg Stubkjær, som fra den 1. maj er provst i Kerteminde-Nyborg Provsti. Provstiet tæller knap 45.000 folkekirkemedlemmer, 27 præster og 20 menighedsråd. 

Simon Talbo Linneberg Stubkjær har arbejdet i 21 år som sognepræst i Syd- og Sønderjylland, heraf de sidste 12 år i Sct. Catharinæ-Kalvslund-Obbekær Pastorat i Ribe Domprovsti.

Nu er han klar til at sætte sig for bordenden som provst i Kerteminde-Nyborg Provsti. 

”Jeg vil gerne være med til at sætte en retning for, hvordan folkekirken skal bevæge sig fremad i tiden,” siger han. 

Tillidsrepræsentant og vurderingsmand

Det er ikke nyt for Simon Talbo Linneberg Stubkjær at være med til at sætte kurs og træffe beslutninger. Han har i en periode været medlem af provstiudvalget i Ribe Domprovsti, og i de sidste fem år har han været tillidsrepræsentant for præstekollegaerne i Ribe Domprovsti. Desuden er han vurderingsmand for Ribe Stift i forbindelse med forhandling af husleje for præster i tjenestebolig.

”Kirken som organisation og kulturbærer har min store interesse, og mine tillidshverv har givet mig indblik i strukturelle, økonomiske, arbejdsmæssige og personalemæssige sammenhænge, som jeg gerne vil arbejde med som provst,” siger han.

Tal menighedsrådsarbejdet op

”Arbejdsglæde vokser ud af gode arbejdsvilkår,” fastslår den nye provst, og derfor har han et stort fokus på arbejdsmiljøet for såvel præster som menighedsrådsmedlemmer og ansatte. Han mener, at man i forbindelse med efterårets menighedsrådsvalg bør sætte fokus på menighedsrådenes arbejdsopgaver. 

”Jeg vil gerne være med til at tale menighedsrådsarbejdet op, og jeg vil gerne hjælpe med til, at menighedsrådsmedlemmerne kommer til at arbejde med det, de interesserer sig for på deres lokale sted. Som provsti kan vi være med til at løfte nogle tunge arbejdsbyrder fra menighedsrådsmedlemmernes skuldre, der hvor menighedsrådene ønsker det,” siger han.

Hjem til Fyn

Simon Talbo Linneberg Stubkjær flytter i løbet af sommeren til Fyn sammen med sin kone Laura, som er projektleder i Røde Kors, og det yngste af deres tre børn. Den nye provst er vokset op på Fyn, hvor hans mor stadig bor.

”Fyn er ligesom…. om ikke det tabte paradis, så i hvert fald et sted, som jeg altid har haft lyst til at vende tilbage til,” smiler han. 

Fakta

Simon Talbo Linneberg Stubkjær afløser Keld Balmer Hansen, som har passet embedet som provst i Kerteminde-Nyborg Provsti siden Lone Wellner Jensen gik på pension den 1. december. (Keld Balmer Hansen er provst i Bogense Provsti.) 

Kerteminde-Nyborg Provsti blev dannet 1. november 2021 ved en sammenlægning af Kerteminde Provsti og Nyborg Provsti.

 

Provsteembedet udgør 75% af Simon Talbo Linneberg Stubkjærs nye stilling. De resterende 25% af tiden er han sognepræst i Nyborg Sogn