Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2024
Nyheder

Hun kender folkekirkens maskinrum

Signe Kølbæk Høg er fra den 1. august ny provst i Midtfyn Provsti

Signe Kølbæk Høg

Signe Kølbæk Høg kreeres som provst ved Landemodegudstjenesten den 28. september

Af: Marianne Holst Hyrlov

Den nye provst for Midtfyn Provsti er en kvinde, som taler lige ud af posen, når samtalen falder på folkekirkens udfordringer.

”Vi ser ind i nogle vilde problemer i forhold til skæv demografi og spørgsmålet om vedligeholdelse af de smukke gamle landsbykirker. Desuden er der flere steder udfordringer med at tiltrække både præster og menighedsrådsmedlemmer,” siger Signe Kølbæk Høg.

Samtidig er hun optimistisk på folkekirkens vegne.

”Folkekirken er godt forankret i befolkningen, og hovedparten af de ansatte stortrives. Den er med andre ord en succes, og det er et godt udgangspunkt for at være på forkant med udviklingen,” siger hun.

Præsteforeningens bestyrelse

Signe Kølbæk Høg har noget at have sin optimisme i, for hun har i mange år arbejdet i folkekirkens maskinrum som tillidsrepræsentant og medlem af Præsteforenings Hovedbestyrelse. Herigennem har hun bl.a. været med i et udvalg for fastholdelse og rekruttering af præster, og hun er med i Kirkeministeriets udvalg for folkekirkens ledelse og i Folkekirkens Arbejdsmiljøråd. Hendes netværk er stort, og hendes erfaring med organisationsarbejde er imponerende. 

Som formand for Præsteforenings arbejdsmiljøudvalg har hun haft præsternes arbejdsvilkår tæt inde på livet, og hun vil også have blik for menighedsrådenes arbejdsbetingelser.

”Hvis menighedsrådsmedlemmer for eksempel har fået for svære opgaver, eller hvis præster føler sig klemte og ensomme i gerningen, så kan de regne med mig. Jeg vil gerne bidrage til, at alle føler arbejdsglæde, og her har jeg en god ballast blandt andet fra min uddannelse som konfliktvejleder,” fortæller den nye provst.

Hun tilføjer, at hun at hun har deltaget i mange provstesyn og budgetsamråd og desuden i kraft af sine tillidsposter har opnået solid viden om for eksempel udarbejdelse af regulativer, skimmelsvamp og medinddragelse ved strukturændringer.

Velkommen til nytilflyttede

Signe Kølbæk Høg kommer fra et embede som sognepræst i Mårslet Pastorat i Jylland. Her har hun blandt andet været initiativtager til, at tilflyttere bliver budt velkommen til sognet. Nytilflyttede folkekirkemedlemmer får i Mårslet besøg af præsten, som medbringer en velkomstpose, og hvert kvartal holder kirken et arrangement for nye i sognet.  

”Jeg har aldrig mødt nogen, der var negative eller kede af, at man kom og bankede på for at sige velkommen til sognet, og en del af dem, jeg har besøgt, er blevet kirkegængere og er kommet med i vores aktiviteter i kirken, fortæller hun.

Flytter til Espe med familien

Den nye provst flytter sammen med sin mand og to hjemmeboende børn til præstegården i Espe, og det første, hun tager fat på, er at lære folk og steder at kende.

”Jeg vil ud til sognene for at spørge: ”Hvad føler I glæde ved hos jer?” For jeg synes, det er smittende at mærke stoltheden og glæden over at være kirke på forskellige måder forskellige steder i landet,” slutter Signe Kølbæk Høg.

Fakta

Signe Kølbæk Høg afløser som provst i Midtfyn Provsti Lars Ole Jonssen, som har passet embedet som provst i Midtfyn Provsti siden Inge Dalsgaard Jensen gik på pension med udgangen af marts. (Lars Ole Jonssen er provst i Faaborg Provsti)

 

Signe Kølbæk Høg kreeres som provst som en højtidelig del af Landemodegudstjenesten i Odense Domkirke den 28. september.

 

Provsteembedet udgør 50% af Signe Kølbæk Høgs nye stilling. De resterende 50% af tiden er hun sognepræst i Espe-Vantinge-Hillerslev Pastorat.