Fortsæt til hovedindholdet
Nyheder 2024
Nyheder

Tag godt imod de teologistuderende

Sognepræst Mette Christina Juul opfordrer i denne artikel sine præstekollegaer til at tage godt imod teologistuderende, der gerne vil semesterpraktik hos en præst. 

Lad eventuelt de studerende stå for noget af konfirmandundervisningen

Af: Sognepræst Mette Christina Juul, medlem af Stiftsrådets udvalg for for tiltrækning og tilknytning af præster

At der kan være langt fra skolebænken til den virkelige verden, er ikke nogen hemmelighed. På Aarhus Universitet har man taget initiativ til at lette overgangen fra universitet til præstegerningen ved, at de studerende kan vælge et praktikforløb i et semester, hvor de prøver kræfter med at udfolde de teoretiske og teologiske refleksioner og problemstillinger i praksis.

Et praktikforløb kræver i sagens natur en praktikplads, og i efteråret 2023 var Vindinge Sogn i Kerteminde-Nyborg provsti praktikplads for en teologistuderende.

Sognepræst Kristina Løvenstrøm fortæller, at det har været spændende at få en studerendes friske øjne på sognets aktiviteter. Praktikanten fik lov til at forberede og selv at stå for noget af konfirmandundervisningen, ligesom han planlagde og gennemførte et par gudstjenester. Han holdt et foredrag om Tolkien, og så var han med til møder med både personalet, provstiets præster og menighedsrådet, ligesom han deltog i enkelte sjælesørgeriske samtaler. Parallelt med de praktiske opgaver udarbejdede han en praktikopgave.

For Kristina Løvenstrøm og sognets øvrige personale var det en god og lærerig oplevelse at huse en semesterpraktikant, og hun vil opfordre andre præster og sogne til at tage godt imod henvendelser fra mulige praktikanter.

Hun nævner også muligheden for at give praktikanten et konkret projekt at arbejde med. Det kunne f.eks. være at planlægge og stå for konfirmandundervisningen, at undersøge samarbejdet mellem den lokale sognepræst og den praktiserende læge eller at undersøge de lokale familiers interesse i kirken gennem interviews og sogneaftener.

Er du interesseret i at vide mere om Kristina Løvenstrøms erfaringer, er du velkommen til at ringe til hende på tlf. 6531 0482.